Motie de vervuiler betaalt


1 juli 2010

MOTIE DE VERVUILER BETAALT

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 28 juni 2010 ter behandeling van de Voorjaarsnota,

Constaterende dat:
Landelijke duurzaamheidswerkgroepen van o.a. CDA, Christenunie, D66, GroenLinks, PvdA, SGP en VVD zich in het voorstel “Nederland krijgt nieuwe energie”1 hebben uitgesproken voor “de consequente invoering en stapsgewijze aanscherping van het algemeen aanvaarde principe dat de vervuiler betaalt” en tegen “‘perverse‘ subsidies en fiscale vrijstellingen voor verspillende of vervuilende activiteiten”;

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:
Het huidige provinciaal beleid te controleren, en waar mogelijk met voorstellen te komen om het beleid aan te passen aan het principe “de vervuiler betaalt”, en zo de nodige bezuinigingen te realiseren.

En gaan over tot de orde van de dag.
W.A. Bodewitz
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, MooiUtrecht, SP, PartijvoordeDieren

Tegen

CDA, VVD, PvdA, CU, D66, SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer