Motie hand­having visver­gun­ningen


25 oktober 2010

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 25 oktober 2010 ter behandeling van de Programmabegroting 2011,

Constaterende dat:
In het Natura 2000 gebied Botshol 200 visvergunningen zijn verleend, die één dag per jaar geldig zijn, zodat de impact op de natuur niet te groot wordt.
Volgens Natuurmonumenten, de terreinbeherende organisatie, de dagtekening van de vergunningen niet gehandhaafd wordt en de vergunningen daardoor meer dan 1 dag per jaar gebruikt kunnen worden.

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:
zich in te zetten voor verbetering van de handhaving van visvergunningen in Natura 2000 gebieden.

En gaan over tot de orde van de dag.
W.A. Bodewitz
Partij voor de Dieren


Status

Voor

Nietgestemd

Tegen

Nietgestemd

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer