Motie gemeen­te­lijke ener­gie­doelen


19 september 2016

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 19 september, ter behandeling van Energieagenda 2016 – 2019,

Constaterende dat:

  • In de energieagenda provinciale doelstellingen zijn geformuleerd voor energiebesparing en ontwikkeling van duurzame energie in de provincie Utrecht;

Overwegende dat:

  • De Provincie Utrecht voor de realisatie van de energiedoelen afhankelijk is van andere partijen, waaronder de inliggende gemeenten;
  • Gemeenten veel invloed hebben op energiebesparing en op de ontwikkeling van duurzame energie via burgers, bedrijven en andere organisaties middels gemeentelijke regelgeving en ondersteuning;
  • Het voor PS onduidelijk is wat de ambities van de inliggende gemeenten zijn op het gebied van energiebesparing en duurzame energieopwekking, en hoe deze zich verhouden tot de provinciale energieambities;

gehoord de discussie;

Verzoeken het college van GS om:

  • Te inventariseren wat de energiedoelen van de inliggende gemeenten zijn en in gesprek te gaan met de gemeenten waar nog geen energiedoelen zijn vastgesteld;
  • Nagaan wat de belangrijkste maatregelen zijn per gemeente en waar nodig gemeenten met elkaar te verbinden als ze werken aan gelijksoortige maatregelen of als kansrijke gemeentelijke maatregelen elders eveneens toepasbaar zijn;
  • Provinciale staten te rapporteren over de gemeentelijke energie doelstellingen en belangrijkste maatregelen en hoe deze zich verhouden tot de provinciale energie doelstellingen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller - Partij voor de Dieren

Gerard Bosman - SP


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdD, 50PLUS

Tegen

VVD, D66, CDA, PvdA, PVV, GL, CU, SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer