Motie tijdige moni­toring ener­gie­doelen


19 september 2016

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 19 september, ter behandeling van Energieagenda 2016–2019,

Constaterende dat:

  • In de Energieagenda 2016–2019 doelstellingen zijn geformuleerd op het gebied van energiebesparing en de ontwikkeling van duurzame energie;

Overwegende dat:

  • Provinciale Staten moeten toezien en waar nodig bijsturen op de realisatie van de energiedoelen;
  • De energietransitie in de provincie Utrecht een grote opgave is met een beperkt budget voor de periode 2016-2019;
  • Informatie over de in 2015 gerealiseerde energiedoelen in de provincie Utrecht pas eind 2016 of begin 2017 inzichtelijk zijn voor PS;
  • De indicatoren in de Energieagenda nu deels per jaar en deels cumulatief worden gepresenteerd, terwijl de realisatie in ieder geval ook in relatie tot de totale opgave zou moeten worden geduid;

Verzoeken het college van GS om:

  • Een methode of instrument te ontwikkelen waarmee PS aan het eind van ieder kalenderjaar, of in ieder geval zo spoedig mogelijk, de realisatie van de energiedoelen van het afgelopen jaar kan evalueren;
  • Alle indicatoren op het gebied van energiebesparing en realisatie van duurzame energie ook cumulatief te rapporteren;

en gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller - Partij voor de Dieren

Gerard Bosman - SP


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdD, 50PLUS

Tegen

VVD, D66, CDA, PvdA, PVV, GL, CU, SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer