Motie Inten­siveer inzet KRW-doelen


21 september 2022

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 21 september 2022 ter behandeling van bovengemeld onderwerp:

Constaterende dat:

- Dat de Utrechtse waterlichamen in 2009 niet voldeden aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW)

- Dat de Utrechtse waterlichamen in 2022 nog steeds niet voldoen aan de doelen van de KRW

- Dat minister Harbers aan de Tweede Kamer heeft geschreven dat Nederland de KRW-doelen in 2027 waarschijnlijk niet gaat halen en dat dat straks "potentieel ingrijpende gevolgen" kan hebben voor projecten en besluiten. Volgens Harbers dreigen niet alleen Europese boetes, maar kunnen ook projecten en ontwikkelingen in de knel komen. Tevens geeft de minister aan dat er op dit moment bijna geen enkel Nederlands water is dat aan alle eisen voldoet.

- Uit de Zomernota 2022 een onderbesteding op het gebied van bodem, water en milieu blijkt.

Roept het college op:

Om niet te wachten tot 2024, maar om zo snel mogelijk in overleg te treden met de Utrechtse waterschappen, met als doel om te kijken of een bijsturing van het provinciale beleid noodzakelijk is om de KRW-doelen voor de Utrechtse waterlichamen te halen in 2027. En zo nodig bij Provinciale Staten terug te komen met een voorstel in deze.

En gaan over tot de orde van de dag.

Willem van der Steeg, Partij voor de Dieren

Juliƫtte van Gilse, VVD

Marianne de Widt, D66


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Stop levend koken van dieren

Lees verder

Motie Toekomststoel, de zetel van toekomstige generaties -- Aangenomen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer