Motie Stop levend koken van dieren


Motie op staten­voorstel Kadernota 2023-2026

29 juni 2022

Aan de voorzitter van de Provinciale Staten

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 29 juni 2022 ter behandeling van bovengemeld onderwerp:

Constaterende dat:

  • Bij de Molenpolder gevangen rivierkreeften verkocht worden ter consumptie in de horeca;
  • Rivierkreeft vaak levend wordt gekookt voor consumptie;

Overwegende dat:

  • Dat het levend koken pijn veroorzaakt bij de betreffende dieren;
  • Dat de provincie Utrecht betrokken is bij een pilot om het aantal rivierkreeften in de Molenpolder te reduceren;

Draagt GS op:

  • Geen middelen meer te steken in evenementen en activiteiten waarbij niet uitgesloten kan worden dat dieren levend worden gekookt;

En gaan over tot de orde van de dag.

Willem van der Steeg
Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen