Motie onder­steun opknap­beurt Merwe­stein


24 september 2018

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 24 september 2018, ter behandeling van het Statenvoorstel aanvullend budget vernieuwing Regionale tramlijn,

constaterende dat:

  • station Merwestein in 2020 verlaagd en verlengd moet zijn voor de inzet van lagevloertrams;

overwegende dat:

  • er rondom station Merwestein 450 tot 500 nieuwe woningen worden gebouwd;
  • gemeente Nieuwegein de halte graag open wil houden;
  • dit station gebruikt wordt voor openbare voorzieningen zoals het theater, gemeentehuis en ziekenhuis;
  • het station vaker gebruikt zal worden wanneer de sociale veiligheid omhoog gaat;
  • het station vaker gebruikt zal worden wanneer de omgeving aantrekkelijker gemaakt wordt;

verzoekt het college van Gedeputeerde Staten:

  • met Gemeente Nieuwegein in gesprek te gaan over hoe de Provincie Utrecht financieel kan ondersteunen bij het vergroten van de sociale veiligheid en het opknappen van de omgeving,

en gaan over tot de orde van de dag.

Femke Merel van Kooten

Partij voor de Dieren

INGETROKKEN wegens toezegging


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Deelname nationale week zonder vlees

Lees verder

Motie PAS op de plaats

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer