Motie Deelname nationale week zonder vlees


9 juli 2018

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 9 juli 2018, ter behandeling van agendapunt 14, Statenvoorstel Kadernota 2019-2022 en Voorjaarsnota 2018, PS2018PS05

overwegende dat:

  • een beter klimaat begint op je bord[1];
  • de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in haar rapport van maart 2018 “adviseert om er in het voedselbeleid naar te streven dat het aandeel dierlijke eiwitten in 2030 naar maximaal 40% wordt teruggebracht ten opzichte van de totale eiwitconsumptie”;
  • de provincie een voorbeeldfunctie heeft;

constaterende dat:

  • er dit jaar (2018) onder meer 4 universiteiten en 342 bedrijven deelnamen aan de Nationale Week Zonder Vlees[2], maar de provincie Utrecht als organisatie niet;

verzoeken het college van GS:

  • vanaf 2019 deel te nemen aan de Nationale Week Zonder vlees,

en gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller

Partij voor de Dieren

[1] Zie o.a. https://www.rli.nl/publicaties/2018/advies/duurzaam-en-gezond en

https://www.theguardian.com/environment/2018/may/31/avoiding-meat-and-dairy-is-single-biggest-way-to-reduce-your-impact-on-earth

[2] https://weekzondervlees.nl/


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, VVD, D66, PvdA, GL, CU, 50PLUS

Tegen

CDA, PVV, SP, SGP

Lees onze andere moties

Motie Eiwittransitie Foodvalley

Lees verder

Motie ondersteun opknapbeurt Merwestein

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer