Motie over voor­be­rei­dings­be­sluit


7 februari 2011

Motie voorbereidingsbesluit

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 7 februari 2011 ter behandeling van het Burgerinitiatief Stop Veefabrieken Utrecht,

Overwegende dat:
Veehouders zullen anticiperen op een mogelijk verbod op megastallen door versneld vergunningen aan te vragen;
Dientengevolge een groot risico bestaat op versnelde komst van megastallen;

Van mening zijnde dat:
De bouw van megastallen voorkomen dient te worden;


Verzoeken Gedeputeerde Staten om:
Bij de uitwerking van het Koersdocument Landbouw tegelijkertijd voorbereidingen te treffen voor het opstellen van een voorbereidingsbesluit.

En gaan over tot de orde van de dag.

W.A. Bodewitz
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, SP, GL, D66

Tegen

VVD, CDA, CU, SGP, PvdA

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer