Motie plan van aanpak 100% duurzame energie in 2040


12 december 2016

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 12 december 2016, ter behandeling van het Statenvoorstel herijking PRS PRV 2016,

constaterende dat:

  • De provincie Utrecht de ambitie heeft om in 2040 haar grondgebied klimaatneutraal georganiseerd te hebben,

overwegende dat:

  • Elke 10% energiebesparing de inwoners en bedrijven van de provincie Utrecht 250 miljoen euro oplevert; [1]
  • De provincie Utrecht aangeeft dat het verduurzamen van onze energievoorziening langzaam verloopt gedurende de structuurvisieperiode (2013-2028);
  • Dat de provincie zegt dat dit niet betekent dat haar ambitie van 2040 niet haalbaar is, omdat zich in de periode tot 2040 innovatieve ontwikkelingen ‘kunnen’ voordoen; [2]
  • De ‘hoop op’ innovatieve ontwikkelingen onvoldoende is met het oog op de hoge urgentie van klimaatopwarming,

verzoeken het college van GS om:

  • Een concreet plan van aanpak met tussendoelen op te stellen dat aansluit bij de ambitie om het grondgebied van de provincie klimaatneutraal te organiseren in 2040;
  • Jaarlijks te rapporteren en te evalueren.

en gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller

Partij voor de Dieren

[1] Energieagenda provincie Utrecht 2016-2019, pagina 6.

[2] Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028, Provincie Utrecht (Herijking PRS 2016), pagina 42.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdA, SP

Tegen

GL, VVD, D66, CDA, PVV, CU, SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer