Motie stop groei inten­sieve veehou­derij


12 december 2016

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 12 december 2016, ter behandeling van het statenvoorstel Herijking PRS PRV 2016,

constaterende dat:

  • De provincie Utrecht vanwege de voortgaande schaalvergroting doorgroei mogelijk wil maken voor de grondgebonden veehouderij van een bouwperceel van 1,5 naar 2,5 hectare. [1]

overwegende dat:

  • De door het Rijk wegens doorgeschoten schaalvergroting voorgenomen inkrimping van de veestapel met 200.000 runderen, en de daarbij komende faillissementen van gemiddeld 2200 boerenbedrijven en 50 miljoen euro aan kosten (waarvan de helft belastinggeld), niet te rijmen valt met de voorgenomen schaalvergroting van 1,5 naar 2,5 hectare voor grondgebonden veehouderij in de provincie Utrecht; [2] [3]
  • Elke dag 6 gezinsboeren hun bedrijf moeten sluiten, omdat zij niet kunnen concurreren met de grootschalige veehouderij;
  • De voorgenomen weg ‘business as usual’ betekent en derhalve geen oplossing biedt voor de Utrechtse boeren;
  • De veehouderij enkel bestendig perspectief heeft indien er wordt ingezet op kleinschalige biologische veehouderij;
  • De vraag naar biologische producten van kleinschalige veehouderij het aanbod overstijgt, ook in het buitenland,

verzoeken het college van GS om:

  • Geen uitbreiding van het bouwperceel van 1,5 naar 2,5 hectare toe te staan voor de grondgebonden veehouderij in de provincie Utrecht.

Hiltje Keller

Partij voor de Dieren

[1] Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028, Provincie Utrecht (Herijking PRS 2016), pagina 108.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, 50+

Tegen

GL, PvdA, VVD, D66, CDA, PVV, CU, SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer