Motie Ruim­hartige(r) compen­seren gedu­peerde reizigers VRT


27 januari 2021

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 27 januari 2021, ter behandeling van Statenvoorstel tot gewijzigd inzetten verleend aanvullend krediet VRT (Vernieuwde Regionale Tramlijn) (PS2021MM02),

constaterende dat:

  • Het project ‘Vernieuwde Regionale Tramlijn’ diverse tegenslagen heeft gekend, waardoor exploitatie van de lijn meerdere malen uitgesteld moest worden
  • GS voorstelt om van het eerder door PS beschikbaar gestelde aanvullend krediet ten aanzien van corona, spleetbreedte en baanstabiliteit, €13,3 miljoen vrij te laten vallen en vervolgens in te zetten ter dekking van een even zo groot tekort op het project VRT
  • Er binnen dit bedrag € 300.000 gereserveerd wordt voor compenserende maatregelen, in de vorm van twee weken gratis tramgebruik, ten bate van gedupeerde reizigers
  • Er bovenop de €13,3 miljoen nog eens €1,2 miljoen euro beschikbaar gehouden wordt voor afronding van de beheersing van resterende risico’s s ten aanzien van onder andere baanstabiliteit, spleetbreedte en corona

overwegende dat:

  • Reizigers als gevolg van de verschillende tegenslagen maandenlang geen gebruik hebben kunnen maken van de VRT
  • Het project VRT hiermee niet voldoet aan het in de Doelenboom onder Bereikbaarheid II gestelde doel: OV-reizigers zijn tevreden en het openbaar vervoer is efficiënt ingericht
  • Aanvullende compenserende maatregelen tevens bij kunnen dragen aan het terugwinnen van het reizigersvertrouwen na afloop van de coronacrisis

verzoeken het college van GS:

  • Een deel van het bedrag dat uiteindelijk niet gebruikt wordt voor afronding van de beheersing van resterende risico’s, in te zetten voor aanvullende compenserende maatregelen ten behoeve van gedupeerde reizigers


en gaan over tot de orde van de dag.

Willem van der Steeg

Partij voor de Dieren

Hanane Bittich
Lijst Bittich


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, 50PLUS

Tegen

JA21, VVD, D66, CDA, PvdA, PVV, GL, CU, SGP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Laat haas en konijn niet het provinciale haasje zijn

Lees verder

Motie Utrechtse Donut Coalitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer