Motie Utrechtse Donut Coalitie


3 maart 2021

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 3 maart 2021, ter behandeling van SV Economische Visie 2020-2027

overwegende dat:

  • Ons economisch handelen grote gevolgen heeft voor mens, dier, klimaat en milieu en daarmee voor de leefbaarheid van de Aarde
  • Onze huidige economie bestaat bij de gratie van groei en oneindige groei op een planeet die niet meegroeit, wat een illusie is
  • Klimaatverandering, sociale ongelijkheid, schade aan natuur en andere negatieve gevolgen van ons economisch handelen voor mens, dier, klimaat en milieu vragen om een nieuw perspectief op onze economie

constaterende dat:

  • Het economisch concept, met als centrale model de donut, zoals ontwikkeld door Oxford-econoom Kate Raworth, een praktische en realistische invulling geeft aan de noodzaak van een nieuw perspectief op economie en economisch handelen
  • De stad Amsterdam het model van de donuteconomie al heeft omarmd en een coalitie van samenwerkende partijen heeft gevormd om dit model toe te passen, genaamd de Amsterdam Donut Coalitie

verzoeken het college van GS om:

  • In samenwerking met maatschappelijke partners te komen tot de vorming van een Utrechtse Donut Coalitie


en gaan over tot de orde van de dag.

Willem van der Steeg
Partij voor de Dieren

Jeroen van Oort
ChristenUnie


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Ruimhartige(r) compenseren gedupeerde reizigers VRT

Lees verder

Amendement Diervriendelijke waterdemping

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer