Motie stop de econo­mi­sering van de natuur


12 december 2016

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 12 december 2016, ter behandeling van het Statenvoorstel invoering Wet natuurbescherming (Wnb),

constaterende dat:

  • In de Natuurvisie van de provincie Utrecht staat dat natuur in sommige gevallen mag worden aangetast als tegelijkertijd degene die de aantasting veroorzaakt verloren gegane natuurwaarden compenseert door nieuwe natuur aan te leggen,

overwegende dat:

  • Het compenseren van natuur niet mogelijk is, omdat ‘gecompenseerde natuur’ in de praktijk nooit dezelfde natuur- of boswaarden vertegenwoordigt als de verloren gegane waarden;
  • De Groene Contour van belang is voor het functioneren van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en dat dit belang bevestigd is in de Natuurvisie van de provincie Utrecht,

verzoeken het college van GS:

  • Om geen nieuwe economische ontwikkelingen toe te staan in de Groene Contour en het NNN.

en gaan over tot de orde van de dag.

Femke Merel Arissen

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, 50+

Tegen

GL, PvdA, VVD, D66, CDA, PVV, CU, SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer