Motie transitie naar biolo­gische landbouw


12 december 2016

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 12 december 2016 ter behandeling van het statenvoorstel Herijking PRS PRV 2016,

constaterende dat:

  • In het Coalitieakkoord staat: ‘’Biologische landbouw stimuleren we vanwege de duidelijke voortrekkersrol voor de verduurzaming van de landbouw.’’

overwegende dat:

  • Het aantal biologische landbouwbedrijven in Utrecht de afgelopen jaren niet is toegenomen, maar afgenomen; [1]
  • De vraag naar biologische producten sneller stijgt dan het aanbod;
  • Biologische landbouw bijdraagt aan provinciale doelen op het gebied van milieu, water en natuur.

verzoeken het college van GS om:

  • Concrete doelen te formuleren en een plan van aanpak op te stellen om de biologische landbouw te stimuleren;
  • Voorafgaand aan de behandeling van de voorjaarsnota inzicht te verschaffen in het plan van aanpak, inclusief de bijbehorende begroting,

en gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller

Partij voor de Dieren

[1] http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81558ned&D1=a&D2=a&D3=11,25&D4=a&HDR=G2,G1,G3&STB=T&VW=T


Status

Voor

n.v.t.

Tegen

n.v.t.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer