Motie weide­vogels – uitbreiding areaal


12 december 2016

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 12 december 2016, ter behandeling van het Statenvoorstel invoering Wet natuurbescherming,

constaterende dat:

  • Weidevogels door intensieve exploitatie van het landschap op korte termijn dreigen te verdwijnen; [1] [2]
  • Ondanks de toenemende recessie van weidevogelpopulaties nergens in Europa nog zoveel weidevogels leven als in Nederland, en Utrecht hierin een belangrijke rol heeft;
  • De De Europese Commissie de provincie Utrecht en de rest van Nederland een internationale, juridisch bindende verantwoordelijkheid heeft opgelegd voor het behoud van weidevogels,

overwegende dat:

  • Staatssecretaris van Dam aangeeft dat provincies een centrale rol spelen bij het behoud van weidevogelpopulaties;
  • Natuurmonumenten stelt dat een forse uitbreiding van weidevogelgebieden de eerste prioriteit vormt om de teloorgang van weidevogels te voorkomen;
  • Het samenwerkingsverband van provinciale landschappen tevens stelt dat het huidige areaal niet voldoet om de weidevogelpopulaties veilig te stellen, omdat een groot deel van de weidevogelpopulaties zich buiten de kerngebieden bevindt, [3]

verzoeken het college van GS om:

  • Het areaal weidevogel kerngebieden in Utrecht vóór 2020 met minimaal 25% uit te breiden, en deze gebieden ruimtelijk te beschermen door ze op te nemen in de PRS én de PRV,

en gaan over tot de orde van de dag.

Femke Merel Arissen

Partij voor de Dieren

[1] Schroeder et al. 2010 in Kleijn (2012)

[2] De populatie Kemphanen is in Utrecht sinds 1990 met 90% afgenomen: https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/natuurbeheer/?PagClsIdt=1264641#PagCls_1264641

[3] https://www.landschappen.nl/thema-nieuws/natuur/actueel/ministerie-van-economische-zaken-kondigt-plan-van-aanpak-weidevogels-aan


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdA, SP, CU, 50+

Tegen

VVD, D66, CDA, PvdA, PVV, SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer