Motie wilde zwijnen op de Utrechtse Heuvelrug


12 december 2016

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 12 december 2016, ter behandeling van het Statenvoorstel invoering Wet natuurbescherming (Wnb),

constaterende dat:

  • Er in de provincie Utrecht sinds 2012 een zero tolerance beleid geldt voor wilde zwijnen;
  • De provincie Utrecht miljoenen euro’s heeft geïnvesteerd in ecoducten die o.a. de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug verbindt en waar het wild zwijn gebruik van maakt;
  • De gedeputeerde in de Statencommissie RGW van 16 januari 2012, tijdens de bespreking van de Beleidsnota Edelhert, Damhert en Wild Zwijn, heeft aangegeven dat het beleid voor alle grote hoefdieren met een zekere regelmaat vraagt om een evaluatie;

overwegende dat:

  • Het wild zwijn de belevingswaarde en de kwaliteit van de natuur tegen lage investeringen kan vergroten (pijler 2 en 3 Natuurvisie);
  • Wilde zwijnen een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit, onder andere doordat zij de grond vruchtbaar maken door deze om te woelen;
  • Door de Universiteit Wageningen een Kansenkaart is opgesteld in 2010, waarbij gekeken is welke gebieden geschikt zouden kunnen zijn voor het wild zwijn, rekening houdende met aanwezige landbouw en voldoende voedsel, en de Utrechtse Heuvelrug één van de gebieden is die geschikt zijn bevonden. [1]

verzoeken het college van GS:

  • De nulstand voor het wild zwijn op te heffen en hen een kans te geven om zich te vestigen op de Utrechtse Heuvelrug;
  • Op een later tijdstip te evalueren,

En gaan over tot de orde van de dag.

Femke Merel Arissen

Partij voor de Dieren

[1] http://www.zoogdiervereniging.nl/kansenkaart-%E2%80%98wilde-zwijnen-nederland%E2%80%99-onthuld


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdA, SP

Tegen

GL, VVD, D66, CDA, PVV, CU, SGP, 50+

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer