Burger­ini­ti­atief 'Stop de Hobby­jacht!' geldig verklaard


31 oktober 2016

Maandag 31 oktober j.l. is het burgerinitiatief ‘Van Vogelvrij naar Kogelvrij, Stop de Hobbyjacht!’ geldig verklaard door de Provinciale Staten van Utrecht. Hiermee staat de deur open voor inhoudelijke behandeling van het voorstel tijdens de Utrechtse Statenvergadering op 12 december.

Eenzelfde bescherming voor de houtduif, haas, konijn, fazant en wilde eend als de bescherming waar andere, in het wild levende dieren in de provincie op kunnen rekenen: Dat is het doel van het Burgerinitiatief. Met 1607 verzamelde handtekeningen verzoeken de indieners van het initiatief de Provincie te doen wat binnen haar bevoegdheden ligt om de jacht op deze vijf vrij bejaagbare diersoorten stop te zetten.

Een meerderheid van de Staten heeft tijdens de Statenvergadering van 31 oktober gestemd voor het geldig verklaren van het initiatief. Alleen de fracties van de VVD, CDA, CU en de SGP stemden tegen de geldig verklaring. Inhoudelijke bespreking volgt tijdens de volgende, openbare Statenvergadering op 12 december. De indiener van het burgerinitiatief zal het voorstel dan toelichten, voordat een inhoudelijk debat door de Utrechtse Statenfracties gevoerd zal worden. U bent van harte uitgenodigd om het debat op 12 december in de Utrechtse Statenzaal bij te wonen.

Gerelateerd nieuws

Provincie verward over burgerinitiatief ‘Stop de hobbyjacht’

Utrecht, 6 september 2016 – Het burgerinitiatief ‘Stop de Hobbyjacht’ heeft tijdens de commissiebehandeling in de provincie U...

Lees verder

Vacature fractievrijwilliger

Met twee Statenleden, een commissielid en twee fractiemedewerkers vormt de Statenfractie van de Partij voor de Dieren Utrecht...

Lees verder