De vervuiler betaalt zelf


3 november 2011

De Partij voor de Dieren heeft tijdens de begrotingsbehandeling op 31 oktober 2011 een motie ingediend om vervuilers zelf verantwoordelijk te maken voor hun vervuilende gedrag. Hiermee kan het beleid aangepast worden aan het principe ‘de vervuiler betaalt’ waarbij de gewone belastingbetaler niet hoeft op te draaien voor de vervuiling veroorzaakt door anderen.

De OESO en het Planbureau voor de Leefomgeving hebben in 2011 bepleit milieubelastende subsidies af te schaffen. De Partij voor de Dieren vindt ook dat het goed is om mensen verantwoordelijk te maken voor hun eigen vervuilende gedrag. Statenlid Willem van der Steeg heeft daarom een motie ingediend om het huidig provinciaal beleid op milieubelastende subsidies te controleren. Op deze manier worden subsidies die schadelijk voor het milieu zijn afgeschaft en wordt het beleid aangepast aan het principe ‘de vervuiler betaalt’. De motie is hier te vinden.