Mega­stallen toege­staan in de provincie Utrecht


3 november 2011

In de toekomst zullen megastallen in heel de provincie Utrecht toegestaan zijn. Dit is besloten tijdens de Provinciale Statenvergadering op 31 oktober 2011. De Partij voor de Dieren is tegen de komst van megastallen en heeft dan ook een amendement ingediend.

In februari werd tijdens de Statenvergadering nog unaniem ingestemd met het Burgerinitiatief Stop Veefabrieken Utrecht. Megastallen zouden niet welkom zijn in de provincie Utrecht en het bouwblok van veehouderijen zou niet groter dan 1,5 hectare mogen zijn. In het statenvoorstel over de landbouwvisie werd echter gesproken over een bouwblokomvang van maximaal 2,5 hectare.

Tijdens de bespreking van dit statenvoorstel heeft de Partij voor de Dieren een amendement ‘Stop veefabrieken Utrecht’ ingediend. Hierin werd gevraagd het burgerinitiatief overeind te houden en een maximale oppervlakte van 1,5 hectare aan te houden. Dit amendement is gesteund door de PvdA, SP en 50plus en is hiermee niet aangenomen. Eerder is ook al een motie ingediend om het burgerinitiatief te blijven steunen.

De Partij voor de Dieren is tegen de komst van de megastallen omdat deze slecht zijn voor mens, dier en milieu. Willem van der Steeg, Statenlid van de Partij voor de Dieren: “Stalgrootte is niet los te koppelen van een negatieve impact op het milieu, de volksgezondheid en het dierenwelzijn”. De Provincie Utrecht zal de plannen het komende jaar nog verder uitgewerkt worden.

Milieudefensie was ook aanwezig met een actie om de Statenleden te herinneren aan de belofte gemaakt op 7 februari 2011 om megastallen niet toe te staan.

Gerelateerd nieuws

Volksgezondheid onderdeel nieuw ruimtelijk beleid

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Utrecht van 31 oktober 2011 heeft het college een toezegging gedaan aan d...

Lees verder

De vervuiler betaalt zelf

De Partij voor de Dieren heeft tijdens de begrotingsbehandeling op 31 oktober 2011 een motie ingediend om vervuilers zelf v...

Lees verder