Duide­lijkheid over financiën Fauna­be­heer­eenheid


29 juli 2016

Bij de behandeling van de Kadernota 2016 in de Provinciale Statenvergadering van 4 juli j.l. heeft de Gedeputeerde op aandringen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren toegezegd om inzicht te geven in de financiën van de Fauna Beheer Eenheid over 2015.

Gedeputeerde Staten hebben de Fauna Beheer Eenheid (FBE) Utrecht erkend als samenwerkingsverband van jachthouders. Hiermee vervult de FBE een taak op het gebied jacht en bestrijding van in het wild levende dieren die schade aanrichten.

De provincie subsidieert de FBE Utrecht jaarlijks met een bedrag van rond de €200.000,-. Uit de Kadernota 2016 blijkt echter dat deze subsidie in 2016 nog eens wordt opgehoogd met €75.000,-, en de FBE vanaf 2017 structureel €125.000,- extra zal ontvangen bovenop het jaarlijks bedrag dat zij nu krijgen uitgekeerd van de provincie.

In de openbare jaarverslagen van de FBE Utrecht wordt echter niet duidelijk hoe deze bedragen worden besteed. Omdat jagers dikwijls pachtrechten betalen aan boeren en grondeigenaren om te kunnen jagen, en deze daarnaast tevens een financiële vergoeding tegemoet kunnen zien vanuit het Faunafonds indien er sprake is van schade aan gronden of gewassen door in het wild levende dieren, vindt de Statenfractie van de Partij voor de Dieren het hoog tijd voor meer financiële transparantie.

Femke Merel Arissen, Statenlid van de Partij voor de Dieren Utrecht: “Uit de Kadernota 2016 blijkt dat er nóg meer geld voor de FBE, dus voor de jacht, beschikbaar wordt gesteld. Het is de Partij voor de Dieren echter volstrekt onduidelijk hoe de geldstromen in de FBE lopen. Wil de gedeputeerde hierover meer transparantie verschaffen, zodat de Statenleden de bestedingen van de FBE kunnen inzien en beoordelen?”

De gedeputeerde die verantwoordelijk is voor de bestedingen aan de FBE ging akkoord met dit verzoek, en zei toe een gespecificeerd overzicht te geven van de inkomsten en uitgaven van de FBE over 2015.

Gerelateerd nieuws

Stimulans MKB en regionale leer/werk- & stageplaatsen

De Utrechtse Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft bij de behandeling van de Kadernota 2016 in de Provinciale Stat...

Lees verder

Konijnen straks zeldzaam in Utrechtse natuur?

Partij voor de Dieren vraagt om jachtstop voor zieke konijnen Utrecht, 1 september 2016 – De Utrechtse Statenfractie van de ...

Lees verder