Stimulans MKB en regionale leer/werk- & stage­plaatsen


6 juli 2016

De Utrechtse Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft bij de behandeling van de Kadernota 2016 in de Provinciale Statenvergadering van 4 juli j.l. gevraagd om meer kansen voor het regionale MKB te realiseren bij provinciale aanbestedingen, en voor een koppeling van deze aanbestedingen met het tot stand brengen van meer stage- en leer/werkplaatsen. De Gedeputeerde zegde toe de mogelijkheden hiertoe te gaan onderzoeken.

De Partij voor de Dieren vindt dat de provincie kwetsbare waarden zou moeten beschermen; ook op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. Zij zou graag zien dat de provincie hierbij de nadruk legt op het vergroten van ontwikkelingskansen voor jongeren. Hiervoor diende zij een motie in bij de behandeling van de Kadernota 2016.

De midden en klein bedrijven hebben door hun regionale inbedding een goede potentie om jongeren op weg te helpen met hun scholings- en loopbaanontwikkeling. “De provincie neemt diensten en producten af van niet-regionale aanbieders, die regionaal geleverd zouden kunnen worden. Tevens is de regionale economie gebaat bij regionale economische kringlopen” aldus Femke Merel Arissen, Statenlid van de Utrechtse Statenfractie van de Partij voor de Dieren.

De Partij voor de Dieren vraagt de provincie daarom middels een motie om vaker te kiezen voor regionale MKB bedrijven bij het uitbesteden van provinciale taken en diensten, en om als voorwaarde bij dergelijke aanbestedingen te stellen dat er een aantal leer/werk- en stageplaatsen beschikbaar worden gesteld. De Gedeputeerde gaf aan zich te kunnen vinden in dit idee, en samen met de Statencommissie te bespreken op welke manier dit gerealiseerd kan worden.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren doet voorstel voor groene leges

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 4 juli j.l. heeft de Gedeputeerde op verzoek van de Statenfractie van de Partij ...

Lees verder

Duidelijkheid over financiën Faunabeheereenheid

Bij de behandeling van de Kadernota 2016 in de Provinciale Statenvergadering van 4 juli j.l. heeft de Gedeputeerde op aandrin...

Lees verder