Konijnen straks zeldzaam in Utrechtse natuur?


1 september 2016

Partij voor de Dieren vraagt om jachtstop voor zieke konijnen

Utrecht, 1 september 2016 – De Utrechtse Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft de provincie Utrecht gevraagd om de jacht op konijnen te stoppen naar aanleiding van plotselinge konijnensterfte in heel Nederland. De sterfte is het gevolg van een zeer besmettelijk konijnenvirus.

Het virus betreft een nieuwe variant van het RHD-virus en veroorzaakt een sterfte van minimaal 70% onder zowel tamme als wilde konijnen. De Universiteit Utrecht waarschuwt dat populaties wilde konijnen hierdoor mogelijk een kritische ondergrens bereiken, en ook het Dutch Wildlife Health Center laat weten dat een RHD-epidemie ingrijpende gevolgen kan hebben voor de populaties.

Ondanks deze waarschuwingen wordt er intensief gejaagd op konijnen. De PvdD Statenfractie vraagt het college van Gedeputeerde Staten daarom om de Minister van Economische Zaken op te roepen de jacht op konijnen stil te leggen. Ook vraagt zij het college om de ontheffingen die de provincie heeft afgegeven om konijnen in de provincie Utrecht te vangen en te doden, per direct in te trekken.

Wilde konijnen zijn belangrijk voor de natuur. Ze brengen een geschikt leefgebied tot stand voor veel andere dier- en plantensoorten, doordat ze de zogenaamde ‘verruiging’ van het landschap tegen gaan. Konijnen zijn daarmee onmisbaar voor het in stand houden van de biodiversiteit”, aldus PvdD Statenlid Femke Merel Arissen.

Gerelateerd nieuws

Duidelijkheid over financiën Faunabeheereenheid

Bij de behandeling van de Kadernota 2016 in de Provinciale Statenvergadering van 4 juli j.l. heeft de Gedeputeerde op aandrin...

Lees verder

Provincie verward over burgerinitiatief ‘Stop de hobbyjacht’

Utrecht, 6 september 2016 – Het burgerinitiatief ‘Stop de Hobbyjacht’ heeft tijdens de commissiebehandeling in de provincie U...

Lees verder