Eerste Heemraad Dieren­welzijn


11 juni 2009

Dankzij een motie van de Partij voor de Dieren heeft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden als eerste waterschap van Nederland een heemraad dierenwelzijn gekregen.
Hoogheemraad Guus Beugelink krijgt dit onderwerp in zijn portefeuille. Hiermee wordt een bestuurder waterschapsbreed verantwoordelijk voor de zorg voor waterflora en -fauna bij de uitvoering van waterschapstaken.
De nieuwe portefeuille komt voort uit de besprekingen over het collegeprogramma 2009-2012. Willem van der Steeg van de Partij voor de Dieren heeft hiervoor een motie ingediend. De motie werd mede-ingediend door de ChristenUnie en Waterschap@inwonersbelangen. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden heeft vervolgens de motie overgenomen en het collegeprogramma vastgesteld.

Het waterschap moet er voor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlaktewater in principe in 2015 op orde is. Dit is een eis vanuit Europa. Waterflora en -fauna zijn belangrijke graadmeters voor de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater. Maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren zijn onder meer de aanleg van natuurvriendelijke oevers, nevengeulen, vispassages, ecologisch herstel van oude rivierlopen en flexibel peilbeheer.
Fractievoorzitter Willem van der Steeg van de Partij voor de Dieren is verheugd dat De Stichtse Rijnlanden een dagelijks bestuurder verantwoordelijk heeft gemaakt voor dierenwelzijn. “De uitvoering van veel waterschapstaken kan direct of indirect grote gevolgen hebben voor het welzijn van dieren die in het water leven of in de buurt hiervan hun leefgebied hebben. Het is dus van belang dat dierenwelzijn gerichte aandacht krijgt in het 'waterbeleid' van De Stichtse Rijnlanden.”

Gerelateerd nieuws

“Ganzen blijven op het provinciaal menu”

Provincie Utrecht negeert rechterlijke uitspraak Utrecht, 8 juni 2009 – Een motie van de Partij voor de Dieren om het ...

Lees verder

Paardenkamp zorgt voor gezellige middag bij eerste lustrum werkgroep Utrecht

Zaterdagmiddag 20 juni vierde de werkgroep Utrecht haar 5 jarig bestaan met een uitje voor alle Utrechtse leden naar Stichtin...

Lees verder