“Ganzen blijven op het provin­ciaal menu”


8 juni 2009

Provincie Utrecht negeert rechterlijke uitspraak

Utrecht, 8 juni 2009 – Een motie van de Partij voor de Dieren om het doden van duizenden ganzen te heroverwegen heeft vanmiddag onvoldoende steun gekregen in Provinciale Staten van Utrecht. De aanleiding voor de motie vormt een uitspraak in kort geding van de Utrechtse rechtbank, die stelt dat de provincie moet onderzoeken of de bezwaren van de Faunabescherming ten aanzien van de afgegeven ontheffing voor het vergassen van overzomerende ganzen gegrond zijn. De Faunabescherming heeft in een kort geding geëist dat de provincie het besluit terugdraait het komende jaar weer duizenden ganzen te vangen en te doden. Volgens de Faunabescherming helpt het afmaken van ganzen niet: ondanks het doden van duizenden ganzen blijft de schade jaarlijks even groot. Bovendien is het vangen en vergassen van de ganzen volgens de Faunabescherming wettelijk niet toegestaan.

De motie van de Partij voor de Dieren werd alleen gesteund door GroenLinks en de SP. In een eerste reactie laat Wanda Bodewitz, fractievoorzitter PvdD, weten het onbegrijpelijk te vinden dat de provincie dus zomaar een rechterlijke uitspraak naast zich neer legt. “Het lijkt erop alsof de gans voorlopig op de provinciale ‘menulijst’ blijft staan, terwijl de rechtbank oordeelt dat de provincie eerst moet onderzoeken of bezwaren over de noodzaak hiervan gegrond zijn en of vangen en vergassen wettelijk is toegestaan.”

Bodewitz kan geen begrip opbrengen voor de houding van de provincie. “Het cijfermateriaal van het Faunabeheerplan hangt al als los zand aan elkaar en kan geen onderbouwing geven voor het afschieten van ganzen. Nu heeft ook nog eens de rechter zijn twijfels geuit over de plannen om grote aantallen ganzen te vergassen. En wat doet de provincie? Die gaat vrolijk verder met haar ganzenbeleid! Er zijn echter gegronde redenen om twijfels te hebben over het nut van van het doden van grote aantallen ganzen. Zomaar verder gaan met het huidige beleid, zonder met deze twijfels rekening te houden, maakt dat het provinciaal ganzenbeleid slechts beleid is dat geschikt is voor één enkele diersoort..., namelijk: de domme gans.”

Klik hier voor de motie.

Gerelateerd nieuws

Wildpassages niet bedoeld voor reeën?

Faunabeheer ontkent doel en effect van ecoducten en wildpassages Het lijkt erop, dat reeën de komende 5 jaar onverminde...

Lees verder

Eerste Heemraad Dierenwelzijn

Dankzij een motie van de Partij voor de Dieren heeft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden als eerste waterschap van Neder...

Lees verder