Gede­pu­teerde gokt op markt­werking voor weidegang koeien


22 juni 2008

Partij voor de Dieren wil persoonlijke benadering boeren

Een amendement ingediend door de Partij voor de Dieren om de weidegang van koeien te stimuleren heeft geen meerderheid gehaald in de Utrechtse Statenvergadering van 23 juni. De gedeputeerde van dierenwelzijn, de heer Krol, ontving het amendement weliswaar positief maar wil keuze voor weidegang aan het initiatief aan de boeren zelf overlaten.

De laatste jaren staan steeds meer koeien op stal. Sommigen komen nooit meer in de wei. Dat is een ontwikkeling die gestopt moet worden, vindt de Partij voor de Dieren. Weidegang is voor de dieren heel belangrijk: ze hebben daardoor minder klauw- en pootproblemen, krijgen frisse lucht en hebben zo een langer leven. Uit economisch oogpunt is weidegang vaak voordeliger dan het opstallen van koeien. Daarnaast is weidegang een belangrijke factor bij milieuproblemen. Een koe op stal draagt meer bij aan de uitstoot van fijn stof. Fijn stof is zeer schadelijk voor de luchtwegen van mensen. Door opstallen worden de concentraties fijn stof zeer hoog rondom de stal en het erf, waardoor levensgevaarlijke situaties kunnen ontstaan voor de lokale bevolking. Een koe op stal krijgt meer krachtvoer aangeleverd, hetgeen ook milieubelasting met zich meebrengt. Het gebruik van krachtvoer zorgt voor veel meer broeikasgas uitstoot dan gras. Daarnaast wil de burger koeien graag in de wei zien omdat dat ze in het landschap horen. Ook is de groeiende bewustwording voor dierenwelzijn onder de bevolking een niet te miskennen factor die eist dat dieren hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Bij koeien is dat onder andere grazen in een wei.

Het amendement dat de Partij voor de Dieren heeft ingediend maakt geld vrij om veehouders een persoonlijke benadering te geven met advies over hun bedrijfsvoering en weidegang. De gedeputeerde ontving het voorstel positief, maar nam het niet over. Zijn argumentatie was dat het een oproep aan Gedeputeerde Staten was om binnen bestaande programma’s hetzelfde te bereiken. Hij laat het daarmee helemaal over aan de markt. De Partij voor de Dieren ziet daar weinig heil in, omdat marktwerking in de agrarische sector niet werkt bij de vermindering van dierenleed en milieuaspecten. Simpelweg omdat de boer het belang er niet van inziet en alleen maar zoveel mogelijk winst probeert te maken, zodat hij niet wordt weggeconcurreerd door een grotere boer.
Wanda Bodewitz, Statenlid: “Het is juist de persoonlijke benadering die boeren kan overtuigen dat het voor dier, milieu, landschap en voor hemzelf beter is de koe in de wei te zetten. Op dit moment schijnen veel melkveehouders in de provincie Utrecht plannen te hebben voor aanschaf van een nieuwe stal. Dit is hét moment om hen actief te benaderen en hun de voordelen van weidegang uit te leggen.”