Geplande vestiging geiten­hou­derij pal op bebouwde kom


19 februari 2010


Gezondheidsrisico Overberg bij nieuwe uitbraak Q-koorts

Utrecht, 17 februari 2010 - In Overberg worden momenteel stappen ondernomen voor de bouw van een nieuwe geitenstal. Deze geitenstal komt op zo’n 275 meter afstand van de bebouwde kom te liggen. Het risico voor omwonenden om bij een uitbraak van Q-koorts besmet te raken, is hierdoor groot. De statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft daarom vragen gesteld aan de provincie Utrecht.

Gedeputeerde Staten hebben de vestiging van het geitenbedrijf mogelijk gemaakt door goedkeuring te verlenen aan een wijziging op het bestemmingsplan Amerongen Buitengebied van de gemeente Utrechtse Heuvelrug (besluit 13 oktober 2009). Op 3 maart dient voor de Raad van State nog een beroep tegen dit besluit. Gedeputeerde Staten hebben de bevoegdheid om de verleende goedkeuring ambtshalve in te trekken en daarmee de vestiging van het geitenbedrijf te blokkeren. Doen Gedeputeerde Staten dit niet, dan zal de rechter uitspraak moeten doen.

Deze ontwikkeling staat haaks op de informatie en stellige aanbevelingen die uit wetenschappelijke hoek gegeven worden wat betreft de afstanden tussen intensieve veehouderijen en woongebieden in relatie tot gezondheidsrisico’s. De epidemiologische bevindingen voor de huidige Q-koortssituatie rechtvaardigen volgens de deskundigen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een afstand van 2 of zelfs 5 kilometer. Bovendien staat deze nieuwbouw haaks op het beleid ten aanzien van geitenhouderijen dat reeds door andere provincies en de ministeries gevoerd wordt, of momenteel in ontwikkeling en voorbereiding is. Zo stellen Gedeputeerde Staten van de Provincie Brabant voor om ongeveer 70 bestaande geitenbedrijven die binnen een afstand van 500 meter van de bebouwde kom staan, te verplaatsen.

Wanda Bodewitz, fractievoorzitter PvdD: “Met de recente uitbraak van de Q-koorts en de dramatische gevolgen hiervan voor zowel de besmette burgers, de geitenhouders als de dieren voor ogen, vragen wij ons af of het plaatsen van een nieuwe geitenstal zó dicht op woningen, een gewenste ontwikkeling is.”

Gezien de urgentie heeft de Partij voor de Dieren gevraagd om beantwoording op korte termijn.

Klik hier voor de vragen.

Gerelateerd nieuws

Leden Partij voor de Dieren starten castratie en sterilisatie project voor zwerfkatten

Utrecht , 16 februari 2010 - Leden van de Partij voor de Dieren zijn een eigen project gestart om het aantal zwerfkatten ...

Lees verder

Stand Partij voor de Dieren Utrecht op Onkruidbeurs

De Partij voor de Dieren zet zich in voor waarden die er toe doen: schone lucht, schone aarde, schoon drinkwater en een re...

Lees verder