Groen­Links en Partij voor de Dieren vragen ophel­dering over plannen Beukenburg


13 mei 2008

Dassenpopulatie mogelijk bedreigd

De Statenfracties van GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben via schriftelijke vragen het College van Gedeputeerde Staten (GS) opheldering gevraagd over de plannen voor een nieuw zorgcentrum bij het landgoed Beukenburg nabij Groenekan.
GroenLinks en de Partij voor de Dieren maken zich grote zorgen over de ecologische gevolgen van dit omvangrijke nieuwbouwplan midden in de natuur. Nog pas geleden heeft de boswachter van het Utrechts Landschap de voorspelling geuit dat de bouw en de ontsluiting van het nieuwe zorgcentrum funeste gevolgen kan hebben voor de dassenpopulatie in dit gebied.
Onlangs heeft de gemeente De Bilt de provincie in de arm genomen om naar alternatieve locaties te kijken. In het raadsvoorstel valt echter ook te lezen dat de gemeente De Bilt de provincie vraagt om te kijken of de bebouwingscontour nog wat kan worden opgerekt.
Voldoende reden voor de Partij voor de Dieren en GroenLinks om GS om te vragen wat nu de inzet van het dagelijks bestuur van de provincie is. De partijen vinden dat voorkomen moet worden dat alle inspanningen voor een gedegen Ecologische Hoofdstructuur (EHS) niet letterlijk mogen worden doorgesneden door de bouw van een zorgcomplex op een voor de natuur heel kwetsbare plek.