Gruwelijk lot voor de Wilde Gans


3 februari 2009

Illegaal gebruik CO2 voor massale ganzenvergassing

Utrecht, 3 februari 2009 – Jaarlijks worden er duizenden wilde ganzen gevangen en vergast met behulp van het omstreden middel CO2. Deze vangacties worden voor het publiek zo veel mogelijk verborgen gehouden. De vangacties en het vergassen gaan gepaard met veel dierenleed. Daarnaast is er geen ontheffing afgegeven voor het vergassen, ondanks dat de wet dit wel eist. De Utrechtse statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft hierover vragen gesteld aan gedeputeerde staten.

Elk jaar vinden er vangacties plaats waarbij duizenden wilde ganzen worden gevangen en gedood. Deze vangacties worden voor het publiek verborgen gehouden. Data en locaties zijn niet openbaar en de acties worden door de keuze van de locaties zoveel mogelijk aan het publieke oog onttrokken. Ooggetuigen melden dat de vangacties gepaard gaan met veel dierenleed. De handhavers die moeten toezien op een nette omgang met de dieren worden ingezet om publiek op afstand te houden. Ook is er geen enkel toezicht op de ganzen op het moment van de vergassing.

Duke Faunabeheer voert de vang- en vergassingsacties uit. Voor het doden van de ganzen maakt men gebruik van CO2-gas. Dit is een omstreden dodingmethode. Uit onderzoek is gebleken dat de dieren een minutenlange doodsstrijd leveren voordat ze het loodje leggen. In de wet is dit nadrukkelijk verboden. Niemand heeft echter zicht op de dieren op het moment van vergassing.
Hoewel gedeputeerde staten op de hoogte was van het voornemen om de ganzen met gebruik van CO2-gas te doden, is er voor 2008 geen expliciete ontheffing afgegeven voor het gebruik van dit gas. Het gebruik van CO2 was hiermee illegaal.

Gedeputeerden stellen dat door toename van de populatie de schadeclaims van landeigenaren gestegen zijn. Uit onderzoekgegevens blijkt echter dat de ganzenpopulatie de laatste jaren niet gegroeid is. Alleen de locaties waar de schade optreedt zijn uitgebreid. Door het afschieten van ganzen versnipperen namelijk de ganzenfamilies en ontstaan er nieuwe populaties. Anders dan het woord afschot doet vermoeden, heeft het de verspreiding van de ganzenpopulaties in de hand gewerkt.

De Partij voor de Dieren is verontwaardigd over het feit dat de provincie Utrecht de ganzen letterlijk en figuurlijk laat stikken. Zowel de reden voor de massaslachting als de methode is onaanvaardbaar. Duurzame maatregelen, zoals stoppen met afschot en habitatbeheer, bieden zowel voor de landeigenaar als de ganzen een beter perspectief en maakt massaslachting overbodig.

Klik hier voor de vragen.

Gerelateerd nieuws

Teken de petitie tegen de plannen voor de Ring Utrecht en Knooppunt Hoevelaken

Rijkswaterstaat heeft plannen voor een forse uitbreiding van het bestaande wegennet in de provincie Utrecht. Het gaat om de R...

Lees verder

Ga mee met werkgroepleden naar themadag genetische manipulatie

Op zondag 15 februari gaan enkele leden van de werkgroep naar de themadag over genetische manipulatie in Ravenswoud in Friesl...

Lees verder