Teken de petitie tegen de plannen voor de Ring Utrecht en Knooppunt Hoeve­laken


23 januari 2009

Rijkswaterstaat heeft plannen voor een forse uitbreiding van het bestaande wegennet in de provincie Utrecht. Het gaat om de Ring Utrecht en het Knooppunt Hoevelaken. De snelwegen zullen bestaande natuurgebieden en woonwijken doorkruisen. Het gaat om onder meer de volgende natuurgebieden: Birkhoven Bokkenduinen, het nationaal landschap Eemland-Arkemheen, Amelisweerd en Rhijnauwen.

In de gebieden leven veel (zeldzame) plantensoorten en diersoorten. Bij de aanleg en verbreding van de wegen zullen dieren worden verstoord en wordt het leefgebied van veel diersoorten doorsneden. De toename van het aantal auto’s zal leiden tot een forse toename van de uitstoot van fijnstof. Als gevolg van de uitstoot overlijden jaarlijks duizenden mensen en dieren vroegtijdig. De uitbreiding van het snelwegennet zal natuurlijk ook consequenties hebben voor recreatie.

Met de aanleg van de wegen zal op de meeste delen een tijdsbesparing worden bereikt van maar 15 minuten. Uit de studie blijkt dat de meeste autoritten worden gemaakt voor lokaal of regionaal vervoer. De Partij voor de Dieren vindt dat deze geringe tijdswinst niet opweegt tegen de schade aan milieu en dieren. In de plannen is verder geen rekening gehouden met versterking van het openbaar vervoer en het fietsennetwerk.

De Partij voor de Dieren bestrijdt de noodzaak van extra asfalt. De Partij voor de Dieren pleit voor combinatie van maatregelen zoals de verbetering van openbaar vervoer en het fietsnetwerk, tijdrijden voor automobilisten en het fiscaal stimuleren van thuiswerken en van andere alternatieven.

De Partij voor de Dieren roept iedereen op om in te spreken op deze startnotitie. Meer informatie en voorbeeldbrieven voor een inspraakreactie vindt u op de website: http://www.utrechtsnelweg.nl/ Hier kunt u ook de petitie tekenen. Inspreken kan nog tot 30 januari 2009.

Gerelateerd nieuws

Vogelopvang nog niet gered

Donderdag 22 januari heeft de Partij voor de Dieren Utrecht de petitie voor het redden van de Vogelopvang in Utrecht, vergeze...

Lees verder

Gruwelijk lot voor de Wilde Gans

Illegaal gebruik CO2 voor massale ganzenvergassing Utrecht, 3 februari 2009 – Jaarlijks worden er duizenden wilde ganze...

Lees verder