Illegale konij­nen­jacht op Utrechtse Uithof


23 juni 2009

Konijnen gevangen met kunstlicht

24 juni 2009, Utrecht - De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Utrecht over het afgeven van ontheffingen voor het schieten van konijnen met behulp van sterke lichtbundels. Kunstlicht is volgens de Flora- en Faunawet alleen toegestaan als men vossen jaagt én Gedeputeerde Staten daar ontheffing voor heeft verleend. De greep naar het geweer wordt nu illegaal gemaakt.

Konijnen zijn in Nederland vogelvrij verklaard. Er mag in ieder geval vrijelijk op gejaagd worden tijdens het jachtseizoen dat loopt van 15 augustus tot 31 januari. Daarnaast mogen konijnen het hele jaar door afgeschoten worden, mits er ontheffing is verleend door de Provincie, om de door konijnen veroorzaakte schade te beperken of te voorkomen.

De geringe bescherming die er wel is, vloeit voort uit de landelijke Flora- en Faunawet. In de Flora en Faunawet is namelijk vastgelegd waar, wanneer en waarmee men konijnen mag afschieten om schade te voorkomen. Zo staat er geschreven welke wapens men mag gebruiken en dat men eerst preventieve maatregelen moet nemen voordat de Provincie een ontheffing mag afgeven voor afschot buiten het jachtseizoen.

De provincie Utrecht heeft op 10 maart en 28 april een ontheffing afgegeven om konijnen af te schieten in Soest en bij de botanische tuinen in de Uithof, met middelen die volgens de Partij van de Dieren onrechtmatig zijn. De ontheffingen zijn afgegeven omdat de konijnen schade zouden veroorzaken. Men kan daar vanaf nu jagers tegenkomen die met felle lichtbakken konijnen verblinden om ze vervolgens dood te schieten. Kunstlicht wordt vaak door stropers gebruikt en is in Nederland volgens de Flora- en Faunawet enkel toegestaan als hulpmiddel om op vossen te jagen mits Gedeputeerde Staten daar ontheffing voor heeft verleend. Kunstlicht is dus een illegaal middel wanneer konijnen het doelwit zijn.

Kunstlicht is een extra grote belasting voor de omgeving omdat het de nacht, naast het geknal, extra verstoort door lichtvervuiling. Bovendien is het maar de vraag of het daadwerkelijk noodzakelijk is. Er zijn ook alternatieven voor afschot. Men kan rekening houden met de boomsoort en het seizoen waarin men ze plant. Het is mogelijk om de planten in te gazen of om boommanchetten te plaatsen.

De Partij voor de Dieren wil met haar vragen de wettelijke status van kunstlicht ophelderen en daarnaast benadrukken dat er serieus omgegaan moet worden met het zoeken naar andere oplossingen en het inzetten van preventieve maatregelen.

Gerelateerd nieuws

Paardenkamp zorgt voor gezellige middag bij eerste lustrum werkgroep Utrecht

Zaterdagmiddag 20 juni vierde de werkgroep Utrecht haar 5 jarig bestaan met een uitje voor alle Utrechtse leden naar Stichtin...

Lees verder

Provinciale impuls voor dierenwelzijn

Knuffelkoe voor gedeputeerde Krol Utrecht, 7 juli 2009 – De provincie Utrecht is een stuk diervriendelijker geworden. P...

Lees verder