Provin­ciale impuls voor dieren­welzijn


6 juli 2009

Knuffelkoe voor gedeputeerde Krol

Utrecht, 7 juli 2009 – De provincie Utrecht is een stuk diervriendelijker geworden. Provinciale Staten gaf afgelopen maandag namelijk het voorstel om dierenwelzijn een impuls te geven groen licht. Het voorstel, een gezamenlijk initiatief van de Partij voor de Dieren, SP en gedeputeerde Bart Krol (CDA), wil op een zestal terreinen actie ondernemen om het welzijn van dieren te verbeteren.

Door het voorstel gaat de provincie Utrecht de problematiek van de dierenopvang en de omvang van stroperij in kaart brengen, dierenwelzijn koppelen aan bepaalde subsidies, voorlichting geven om te voorkomen dat huiskatten in het buitengebied terechtkomen, behoud van koeien in de wei bevorderen en kennisverspreiding stimuleren van nieuwe diervriendelijke methodieken in de landbouw. Daarnaast gaat de provincie experimenten initiëren om door landschappelijke inrichting landbouwschade door ganzen te voorkomen.

Provinciale Staten besloot unaniem om het ‘dierenvoorstel’ aan te nemen. Wanda Bodewitz, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, is verheugd over de totstandkoming. “In samenwerking met gedeputeerde Krol hebben we met een aantal partijen inbreng geleverd bij dit actieplan. Dat is redelijk uniek te noemen. Utrecht heeft nu als eerste provincie een nota op dierenwelzijnsgebied.”

Hoewel het statenvoorstel er voor zorgt dat bepaalde beleidskwesties rondom dieren meer aandacht gaan krijgen, wil dat zeker niet zeggen dat het onderwerp nu ‘in de ijskast kan’. Bodewitz (PvdD) verwoordt het als volgt: “Natuurlijk valt er nog genoeg winst te boeken op het gebied van dierenwelzijn, maar onze provincie is door dit besluit in ieder geval een stuk diervriendelijker geworden.” Lachend vervolgt ze: “Als dank voor de samenwerking hebben we de verantwoordelijk gedeputeerde Bart Krol een heuse knuffelkoe aangeboden. Aan zijn reactie te zien kon hij dit gebaar wel waarderen.”

Gerelateerd nieuws

Illegale konijnenjacht op Utrechtse Uithof

Konijnen gevangen met kunstlicht 24 juni 2009, Utrecht - De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Stat...

Lees verder

Teken de petitie voor Natascha's Frettenopvang!

De werkgroep Utrecht van de Partij voor de Dieren roept iedereen op op te komen voor een goede Frettenopvang. Teken daarom vo...

Lees verder