Meat the Truth op Utrechtse Klimaattop


17 mei 2008

Op woensdag 21 mei wordt tijdens de Utrechtse Klimaattop de film 'Meat the Truth' van de Partij voor de Dieren getoond. Als geen enkele andere sector draagt de veehouderij bij aan de uitstoot van broeikasgassen en daarmee aan de veranderingen in het klimaat. De film laat dit zien en ook welke gemakkelijke oplossingen er voor zijn, namelijk het minder eten van vlees. De Klimaattop is voor iedereen toegankelijk en opgeven kan via klimaattop@epp.nl

Meer informatie via www.provincie-utrecht.nl/prvutr/internet/milieu.nsf/all/20080513161339

De Klimaattop wordt gehouden op het provinciehuis in Utrecht, Pythagoraslaan 101.