Nieuw logo voor Partij voor de Dieren


2 februari 2015

De Partij voor de Dieren heeft vanaf vandaag een nieuw logo met een vlinder als beeldmerk. De vlinder is een dier dat symbool staat voor milieu en natuur, waarmee het logo de drie pijlers van de partij, dieren, natuur en milieu, samenbrengt. Een vlinder staat daarnaast voor transformatie; van rups naar vlinder. De Partij voor de Dieren staat voor een transitie naar een samenleving waarin duurzaamheid, mededogen, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid centraal staan.

Het oude logo, het beeld van een koe, deed dienst sinds 2006. De voorloper daarvan was een koe bij de interruptiemicrofoon in de Tweede Kamer. Bij de ontwikkeling van het nieuwe logo is gekozen voor een beeld dat de breedte van de Partij voor de Dieren symboliseert.

Naast de vlinder -het basislogo- zijn er twee ondersteunende beelden die kunnen worden ingezet bij campagnes die specifiek vóór of tégen iets pleiten. De ondersteunende beelden zijn een hartje en een kruisje, vormen waaruit ook het nieuwe beeldmerk is opgebouwd.

De vlinder is opgebouwd uit twee hartjes die als basisvorm een dwarsteken vormen. Het beeldmerk van de vlinder vloeit voort uit die basisvorm. In een stop motion filmpje worden de samengestelde vormen geïllustreerd. Ontwerpbureau Thonik heeft het logo ontwikkeld.

In de verkiezingscampagne voor Provinciale Staten en Waterschappen wordt het nieuwe logo geïntroduceerd. De campagneposter ‘Hou vast aan je idealen’ en flyers zijn in de nieuwe stijl vormgegeven.

In de loop van de week worden alle overige uitingen van de partij omgezet naar de nieuwe huisstijl.

Gerelateerd nieuws

Vragen over afschieten meerkoeten en smienten

Statenlid Willem van der Steeg heeft vragen gesteld over twee ontheffingen die de Provincie Utrecht heeft afgegeven. In de on...

Lees verder

Geen geborgde zetels in waterschap

De provincie Utrecht gaat zich uitspreken voor een democratischer waterschapsbestuur. Daartoe is vandaag een motie aangenomen...

Lees verder