Oever­herstel vanaf het water bespaart knot­wilgen Oudewater


22 januari 2020

De oevers van de rivier de Lange Linschoten bij Oudewater zullen worden opgeknapt vanaf het water in plaats van vanaf het land. Hierdoor kunnen de knotwilgen langs het water blijven staan. Dit blijkt uit beantwoording van schriftelijke vragen die de Partij voor de Dieren heeft gesteld aan Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht.

Eind 2019 ontstonden er zorgen rondom de knotwilgen langs de Lange Linschoten in de buurt van Oudewater. Ondanks hun beschermde status als klein landschapselement, zouden de bomen mogelijk gekapt worden, om zo de beschoeiing van de rivier te kunnen vervangen en verdere afkalving van de oevers te voorkomen. De Statenfractie van de Partij voor de Dieren vroeg of Gedeputeerde Staten in gesprek wilde gaan met de gemeente Oudewater om tot een oplossing te komen, waarbij de knotwilgen gespaard konden worden. De suggestie werd daarbij gedaan om de werkzaamheden aan de oevers vanaf het water uit te voeren.

De Gedeputeerde Staten liet daarop in een schriftelijke reactie weten dat de provincie de beschermde status van de knotwilgen niet van plan is op te heffen en dat met de gemeente Oudewater is afgesproken het herstel van de oevers van de Lange Linschoten vanaf het water uit te voeren. Hierdoor hoeven de knotwilgen, op een enkel noodzakelijk geval na, niet gekapt te worden. Statenlid Willem van der Steeg (PvdD) is hiermee tevreden: “Knotwilgen zijn waardevolle kleine landschapselementen, die niet voor niets een beschermde status hebben gekregen. Het is niet meer dan terecht dat deze status en daarmee de bomen behouden blijven, aangezien oeverherstel vanaf het water prima mogelijk is.”

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Amersfoort negeert zorgplicht: dassen dood voor zinloze rondweg

In antwoord op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren, erkent nu ook de provincie Utrecht dat er een verband is tu...

Lees verder

Snelliuskade Utrecht weer veilig voor katten

In het water bij de Snelliuskade in Utrecht zijn de afgelopen tijd verschillende katten verdronken. Daarom besloot de Partij ...

Lees verder