Amers­foort negeert zorg­plicht: dassen dood voor zinloze rondweg


15 januari 2020

In antwoord op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren, erkent nu ook de provincie Utrecht dat er een verband is tussen de dode dassen in Amersfoort en de aanleg van de westelijke rondweg. De gemeente Amersfoort is daarbij nalatig geweest in haar zorgplicht en zal maatregelen moeten nemen.

In de tweede helft van 2019 werden drie dassen doodgereden in Amersfoort, tussen de Stichtse Rotonde en de Barchman Wuytierslaan. Eerder zag Gedeputeerde Staten geen verband tussen de werkzaamheden aan de westelijke ontsluiting en de dode dieren. Nu komt het college daar dus op terug en schaart zich achter de conclusie van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). De das en andere dieren worden verstoord in hun leefgebied, raken gedesoriënteerd en moeten de weg oversteken, waardoor de kans op aanrijdingen aanzienlijk wordt vergroot.

Dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met kwetsbare diersoorten in het gebied is zeer kwalijk. Het was immers bekend dat er dassen leven in het gebied, een wettelijk beschermde soort. Bovendien is in de Wet natuurbescherming een zorgplicht opgenomen die niet wordt nagekomen door de gemeente Amersfoort, zo concludeert naast de RUD nu ook de provincie Utrecht. De gemeente heeft geen maatregelen genomen om nadelige gevolgen voor de das te voorkomen, terwijl dit wel verplicht is.

Willem van der Steeg, Utrechts Statenlid voor de Partij voor de Dieren: “De noodzaak voor deze rondweg is nooit aangetoond, maar inmiddels worden er wel bijna vierduizend bomen gekapt, zijn er drie dassen dood en worden er nog veel meer dieren verstoord. Onze fractie vindt dit onaanvaardbaar.”

Amersfoort moet nu alsnog maatregelen nemen. Bij volgende overtredingen hangt de gemeente een boete van maximaal tienduizend euro boven het hoofd. Daarna kan de RUD als uiterste middel de werkzaamheden stilleggen.

Over het nut van de aanleg van de westelijke rondweg heeft de Partij voor de Dieren samen met SP opnieuw vragen uitstaan bij het provinciebestuur.

Gerelateerd nieuws

Bunzing, egel en hermelijn onterecht op provinciale vrijstellingslijst

Op de provinciale vrijstellingslijst staan diersoorten die niet (of onvoldoende aantoonbaar) in gunstige staat van instandhou...

Lees verder

Oeverherstel vanaf het water bespaart knotwilgen Oudewater

De oevers van de rivier de Lange Linschoten bij Oudewater zullen worden opgeknapt vanaf het water in plaats van vanaf het lan...

Lees verder