Onder­han­de­lingen PS: advies is coalitie van partijen die problemen creëerden


Verkenner adviseert: GL/PvdA + BBB/VVD, aangevuld met CDA, CU en/of D66

7 april 2023

De gesprekken worden gevoerd en de onderhandelingen op provinciaal niveau zijn in volle gang. De verkenner, Danny de Vries, komt met een advies waarin hij een samenwerking voorstelt tussen GL/PvdA + BBB/VVD, aangevuld met CDA, CU en/of D66. De PvdD vindt dit niet passen bij de verkiezingsuitslag en veel te conservatief.

'Hoe cynisch is het als we in Provincie Utrecht de CDA en VVD vervolgens gewoon weer aan het stuur zetten om de problemen op te lossen met hun same way of thinking that was used to create the problems?' Zo zei Anjo Travaille tijdens het debat in reactie op de rapportage en het advies van de verkenner.

Met name de deelname van CDA en VVD in dit voorstel ligt niet voor de hand. Deze partijen zijn de afgelopen jaren niet in staat geweest de problemen rond landbouwtransitie, natuur, wonen en klimaat op te lossen. Zo heeft de VVD landbouwtransitie en natuur niet eens in de top 5 van prioriteiten staan. 'CDA en VVD. CDA en VVD hebben sinds 2002, Balkenende I, de lijnen uitgezet in Nederland. De achteruitgang van de natuur, de doodlopende weg voor boeren, de woningcrisis en de te kleine stappen op het gebied van energietransitie zijn het gevolg. Als in de Provincie Utrecht de CDA en VVD vervolgens wéér aan het stuur komen om de problemen op te lossen dan biedt dat weinig hoop,' aldus Anjo Travaille fractievoorzitter van de Provinciale Statenfractie, Partij voor de Dieren.
Hieronder de debatbijdrage van Anjo Travaille als reactie op de rapportage en het advies van de verkenner.

Debat 6 april nav Resultaten Verkenner

Anjo Travaille

'Graag start ik met een citaat van Einstein:

We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.

PvdD heeft het voorstel van Verkenner met aandacht gelezen. Het is een lastige opdracht, er is veel snelheid gemaakt en er zijn meerdere opties verkend. Bedankt voor het advies en de 9 varianten. Bedankt ook voor de transparantie van de verslagen. In zijn toelichting gaf de verkenner zojuist aan: ’Het gaat uiteindelijk allemaal om mensen’. Natuurlijk zijn wij er voor de inwoners. Maar ook voor dieren, biodiversiteit en natuur. En natuurlijk voor toekomstige inwoners.

Het advies van de verkenner namelijk GL/PvdA + BBB/VVD, aangevuld met CDA vindt de PvdD niet passend bij de verkiezingsuitslag en veel te conservatief. Met name de deelname van CDA en VVD in dit voorstel. Er is volgens PvdD nauwelijks een vooruitzicht dat deze partijen de huidige opgaven m.b.t. landbouwtransitie, natuur, wonen en klimaat kunnen oplossen. VVD heeft landbouwtransitie en natuur niet eens in de top 5 van prioriteiten genoemd.

CDA en VVD hebben sinds 2002, Balkenende I, de lijnen uitgezet in Nederland. De achteruitgang van de natuur, de doodlopende weg voor boeren, de woningcrisis en de marginale stappen op het gebied van energietransitie zijn de resultaten. Hoe cynisch is het als we in Provincie Utrecht de CDA en VVD vervolgens gewoon weer aan het stuur zetten om de problemen op te lossen met hun same way of thinking that was used to create the problems? Waarvan Einstein al zei dat dat geen oplossing gaat bieden.

De BBB laat een ander geluid horen. Dat is herkend door 13% van de kiezers in Utrecht. Mogelijk deels als protest tegen de nalatige regering. BBB stelt in het verkiezingsprogramma dat het wil uitgaan van feiten. Dat komt ook nadrukkelijk terug in de gesprekken met de verkenner. Campagne uitingen van BBB zoals ‘Zonder visserij geen gezonde zee’. Hadden nog overigens nog wel even een feitencheck kunnen gebruiken. Niemand in ons provinciehuis zou bang mogen zijn voor de feiten. Misschien is het een goede zaak om voor de kernpunten Landbouw, natuur, wonen en energie enkele deskundigen te raadplegen om feit en fictie tijdens de gesprekken te beoordelen.

De grootste opgaven zijn volgens de gespreksverslagen: natuur & landbouw + wonen.

Deze thema’s komen samen in de aanpak van stikstof. Hoe actueel, als je kijkt naar het debat van gisteravond in de 2e kamer. Door de huidige intensieve veehouderij in NL gaat de natuur kapot, gaat de gezondheid van mensen achteruit, is de toekomst van boeren slecht en staat de woningbouw stil. Dat is een feit!

Ik kom tot een afronding.

Het streven van PvdD is dat er een progressieve sociale en duurzame coalitie komt. Uit de verslagen met andere partijen zien wij hoe belangrijk partijen leefbaarheid en gezondheid vinden. En daar volgt een vraag uit aan de verkenner:

Heeft de verkenner een alternatieve brede coalitie overwogen, die echt gaat voor een gezonde groene leefomgeving met GL, D66, PvdA, PvdD, CU, Volt, SP en 50+, samen 25 zetels? Deze partijen kunnen elkaar inhoudelijk makkelijk vinden op gezondheid, leefbaarheid, natuur en landbouw verwachten wij.

Stel dat deze gezonde groene coalitie niet lukt, dan moeten we verder kijken.

Zoals aangegeven vinden wij CDA en VVD niet passen in een coalitie. Dit zijn de partijen die landelijk veel, en provinciaal een deel van hun kiezers hebben verloren en het zijn partijen die geen echte oplossingen bieden voor huidige problemen op het gebied van landbouwtransitie, natuur en wonen, waar zij overigens in belangrijke mate verantwoordelijk voor zijn.

GL en BBB waren al een eind op weg in het verkennen van mogelijkheden voor een gezamenlijke agenda. Dat kan verder gebracht worden via de inhoud. Vervolgens kan worden gekeken welke partijen kunnen aansluiten. B.v. CU & D66.

Dat geeft een mooi evenwicht want dan gaan Volt en PvdD zeggen dat het groener en sneller moet, terwijl CDA en VVD zullen zeggen dat het te snel gaat.

Wat PvdD betreft zou het voor het vervolgtraject slim zijn om met 1 verkenner van BBB en 1 van GL verder te gaan en tevens deskundigen te raadplegen bij gesprekken voor de fact check.'

Gerelateerd nieuws

Is er sprake van ongeoorloofde staatssteun bij de verkoop van Landgoed Paleis Soestdijk?

In 2017 verkocht de Staat der Nederlanden na een bijzonder te noemen procedure het 165 hectare grote Landgoed Paleis Soestdij...

Lees verder

50e stoel in Provinciale Staten nu 'Toekomststoel’

Na de verkiezingen van 15 maart zijn de onderhandelingen voor Provinciale Staten in volle gang. Welke partijen uiteindelijk d...

Lees verder