Ook komende vier jaar Gede­pu­teerde dieren­welzijn in Utrecht


20 april 2011

In 2007 was de provincie Utrecht de eerste provincie die een bestuurder verantwoordelijk maakte voor dierenwelzijn. Dit gebeurde naar aanleiding van een aangenomen motie van de SP en de Partij voor de Dieren. Een historisch moment!

In het coalitieakkoord van de kersverse coalitie kon de Partij voor de Dieren de portefeuille dierenwelzijn niet terugvinden. Tijdens de Statenvergadering van 18 april jl. noemde Statenlid Willem van der Steeg in zijn bijdrage het belang van een Gedeputeerde voor dierenwelzijn en hij vroeg de coalitie dierenwelzijn wederom op te nemen in de portefeuilleverdeling. Niet veel later kreeg hij de toezegging dat dhr. Krol zich ook de komende vier jaar als Gedeputeerde zal inzetten voor het welzijn van dieren. Zie hier het bewijs: http://bit.ly/fsSEBS

Aandacht voor dierenwelzijn is erg belangrijk, aangezien de provincie zich bezighoudt met verschillende onderwerpen die ook veel dieren raken. Voorbeelden zijn de ruimtelijke ordening, waarbij grenzen kunnen worden gesteld aan uitbreiding en nieuwvestiging van veehouderijen, de vergunningverlening voor de jacht en de aanleg van nieuwe wegen door groene gebieden. De fractie van de Partij voor de Dieren is verheugd dat er ook de komende vier jaar aandacht zal zijn voor het welzijn van de dieren in de provincie!

Gerelateerd nieuws

Toch megastallen in de provincie Utrecht

Utrecht, 18 april 2011 – Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 7 februari jl. is door de Staten ingestemd met ...

Lees verder

Partij voor de Dieren stelt wederom vragen over jacht op vos in Utrecht

Op 6 mei 2011 heeft de fractie van de Partij voor de Dieren wederom vragen gesteld over de, door de provincie Utrecht, verl...

Lees verder