Partij voor de Dieren stelt wederom vragen over jacht op vos in Utrecht


13 mei 2011

Op 6 mei 2011 heeft de fractie van de Partij voor de Dieren wederom vragen gesteld over de, door de provincie Utrecht, verleende ontheffingen voor jacht op vossen met behulp van kunstlicht.

De rechtbanken in Zwolle en Leeuwarden hebben beiden geoordeeld dat de jacht met behulp van kunstlicht in strijd is met de Beneluxbeschikking en daarmee verboden. In haar antwoorden op een eerdere vragenset van de Partij voor de Dieren stelde Gedeputeerde Staten dat het intrekken van de ontheffingen in strijd zou zijn met de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur. Deze beginselen stellen regels waar de overheid zich aan moet houden, zodat burgers erop kunnen vertrouwen dat zij haar werk op een betrouwbare manier doet. De Partij voor de Dieren is van mening dat Gedeputeerde Staten met deze antwoorden de uitspraken van de rechtbanken negeert en dat niet voldaan is aan die Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur, aangezien een ontheffing verleend is, die niet verleend had mogen worden.

De vragen kunt u hier vinden.

Gerelateerd nieuws

Ook komende vier jaar Gedeputeerde dierenwelzijn in Utrecht

In 2007 was de provincie Utrecht de eerste provincie die een bestuurder verantwoordelijk maakte voor dierenwelzijn. Dit geb...

Lees verder

Provincie Utrecht terughoudend met verlenen ontheffing voor jacht met kunstlicht

Op 6 mei j.l. heeft de Statenfractie van de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld over de jacht op vossen met ...

Lees verder