Paddentrek Utrecht in volle gang


7 maart 2019

De paddentrek is weer begonnen. Door het zachte weer dit jaar kwamen veel amfibieën, zoals padden en salamanders, al vroeg uit hun winterslaap. Ze trekken naar water in de buurt om zich voort te planten.

Op hun tocht naar het water vinden de padden vaak drukke wegen. Bovendien valt de trek dikwijls samen met de spits doordat de padden erop uit trekken als de schemering invalt. Om slachtoffers te voorkomen is het van belang dat er maatregelen worden genomen en dat fietsers en automobilisten worden gewaarschuwd. Op verzoek van de Partij voor de Dieren besteedt de provincie daar nu extra aandacht aan. Zie: 'Vrijwilligers helpen padden veilig provinciale weg oversteken' Hulde van onze fractie aan alle vrijwilligers die de padden helpen veilig over te steken!

In dit filmpje, gemaakt door Freek Visser Audio Visuele Producties, is te zien hoe de twee werkgroepen: Paddentrek van de Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen-Leersum, te werk gaan. Zij doen dit werk al sinds 1997 en dit wordt mede mogelijk gemaakt door de permanente rasters langs de N225 die zijn gesubsidieerd uit het project ‘De Stichtse Lustwarande’ van de Provincie Utrecht.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief