Partij voor de Dieren doet voorstel voor groene leges


6 juli 2016

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 4 juli j.l. heeft de Gedeputeerde op verzoek van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren toegezegd zich te gaan verdiepen in de mogelijkheid tot het instellen van groene leges.

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren vindt dat het een taak van de provincie is om een impuls te geven aan duurzame initiatieven vanuit de samenleving. Uit de provinciale begroting blijkt dat leges die de provincie heft voor het behandelen van vergunningsaanvragen, samen met precariobelastingen, de provincie circa 0,259 miljoen euro per jaar opleveren.

De gemeente Enschede heeft een manier bedacht om een impuls te geven aan duurzaamheid door het introduceren van groene leges. Dit houdt in dat bewoners en organisaties met duurzame initiatieven niet hoeven te betalen voor hun vergunningaanvraag.

Op initiatief van de Statenfractie Partij voor de Dieren Utrecht gaat de provincie, in navolging op een toezegging op een voorstel van de Utrechtse gemeenteraadsfractie, nu ook de mogelijkheden onderzoeken om het principe van deze zogenaamde Groene Leges op provinciale schaal toe te passen.

Gerelateerd nieuws

Provincie Utrecht tegen komst plofkippenfabriek

Utrecht, 5 juli 2016 – De provincie Utrecht spreekt zich uit tegen de komst van een vestiging van het Oekraïense kippenbedrij...

Lees verder

Stimulans MKB en regionale leer/werk- & stageplaatsen

De Utrechtse Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft bij de behandeling van de Kadernota 2016 in de Provinciale Stat...

Lees verder