Provincie Utrecht tegen komst plof­kip­pen­fa­briek


5 juli 2016

Utrecht, 5 juli 2016 – De provincie Utrecht spreekt zich uit tegen de komst van een vestiging van het Oekraïense kippenbedrijf MHP in Veenendaal. Een meerderheid van de partijen in Provinciale Staten steunde de motie van de Partij voor de Dieren die hiertoe opriep.

Het Oekraïense vleeskippenbedrijf MHP, dat elk jaar meer dan 300 miljoen kippen slacht, wil in Veenendaal een vestiging openen om de Oekraïense plofkippen te verwerken en in West-Europa af te zetten. Eerder kon dat niet, maar door het vrijhandelsverdrag met Oekraïne is het nu wel mogelijk om het kippenvlees, dat onder zeer dier- en milieuonvriendelijke omstandigheden wordt geproduceerd, in dit deel van Europa te verkopen.

In de provincie heerst veel onrust over de komst van de plofkippenfabriek. De Partij voor de Dieren diende daarom een motie in, waarin het college wordt verzocht zich tegen de komst van de fabriek uit te spreken. Een meerderheid van de Statenleden steunde de motie. Het college moet nu bij het Rijk kenbaar maken dat zij niet wil dat het bedrijf zich in Veenendaal zal vestigen. Het Rijk beslist uiteindelijk of de vestiging er mag komen of niet.

Statenlid Femke Merel Arissen: “Een provincie die in haar coalitieakkoord een voortrekkersrol op het gebied van duurzame biologische landbouw zegt te willen vervullen, doet er goed aan om de vestiging van een Oekraïense megaplofkippenfabriek te voorkomen.”

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren stemt tegen verbreding van A27

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren Utrecht heeft in de Provinciale Statenvergadering van maandag 6 juni j.l. tegen...

Lees verder

Partij voor de Dieren doet voorstel voor groene leges

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 4 juli j.l. heeft de Gedeputeerde op verzoek van de Statenfractie van de Partij ...

Lees verder