Partij voor de Dieren helpt effecten klimaat­ver­an­dering in kaart brengen


19 augustus 2019

Utrecht, 19 augustus 2019 - Zondagmiddag 18 augustus telden actieve leden van de Partij voor de Dieren werkgroepen Utrecht, Utrechtse Heuvelrug en Zeist bloeiende planten in de bermen op de Uithof in Utrecht. Hiermee ondersteunt de PvdD de campagne ‘Mijn berm bloeit’ van Stichting FLORON en De Vlinderstichting. Daarna kregen de leden een rondleiding door de tuinen van Landgoed Oostbroek.

De zomer van 2018 was de warmste zomer ooit. Genoemde organisaties willen weten welke effecten klimaatverandering en de opwarming van de aarde op bloeiende planten en daarmee op insecten als vlinders en bijen hebben. Ze besteden met de tellingen aandacht aan de achteruitgang van de bloemenpracht in onder meer bermen, met het oog op de bloeiende planten zelf én op alle boerenlandvlinders die hiervan leven. Voor de tellingen wordt de medewerking gevraagd van vrijwilligers. De Partij voor de Dieren was zondag met 16 mensen aanwezig om mee te helpen. Naast het tellen van planten verzamelden zij, tot vreugde van voorbijgangers, vuilniszakken vol zwerfafval uit de omgeving.

Esther Korteweg, werkgroepcoördinator PvdD gemeente Utrecht: “Wij maken ons grote zorgen over klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit, twee crises die nu in versneld tempo plaatsvinden. De Partij voor de Dieren strijdt continu voor het leefbaar houden van de aarde voor ál haar bewoners. Dit doen wij onder meer door te pleiten voor meer ruimte en bescherming voor de natuur, zowel lokaal als landelijk als wereldwijd.”