Provincie Utrecht sluit zich aan bij Operatie Steen­breek


4 september 2019

De provincie Utrecht sluit zich aan bij Operatie Steenbreek, naar aanleiding van een initiatief van de Partij voor de Dieren. Gedeputeerde Bruins Slot gaf woensdagochtend tijdens de commissievergadering Ruimte, Groen en Water aan enthousiast te zijn over het voorstel.

Operatie Steenbreek is een campagne van Stichting Steenbreek, die erop gericht is de leefomgeving te vergroenen. Dit is noodzakelijk voor het verbeteren van de biodiversiteit en om de provincie te wapenen tegen klimaatverandering.

Statenlid van de Partij voor de Dieren, Willem van der Steeg: “Utrecht is steeds meer versteend geraakt door de aanleg van asfalt, nieuwbouwwijken en bedrijventerreinen. Dit is niet alleen slecht voor de soortenrijkdom, maar is ook niet klimaatproof.”

Betegelde tuinen en een versteende openbare ruimte kunnen bij hoosbuien bijdragen aan overstromingen en verontreiniging van natuur en milieu. Groen kan meer water opnemen en dat helpt bijvoorbeeld om vervuilende riooloverstorten te voorkomen. Beton en asfalt zorgen bij hitte bovendien voor extra warmte, terwijl groen juist kan koelen. Van der Steeg: “Daarnaast helpt een toename van planten en bloemen mee om de onder druk staande biodiversiteit een steuntje in de rug te geven”.

De provincies Overijssel en Noord-Brabant hadden zich al aangesloten bij Steenbreek. De Partij voor de Dieren had in juli, samen met het CDA, een motie ingediend om Utrecht hier ook bij aan te laten sluiten. De gedeputeerde heeft deze mogelijkheid inmiddels uitgezocht en reageerde positief. De provincie zal zich met name richten op het organiseren van kennisuitwisseling en bij elkaar brengen van verschillende partijen, om in gezamenlijkheid meer groen te realiseren in Utrecht.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren helpt effecten klimaatverandering in kaart brengen

Utrecht, 19 augustus 2019 - Zondagmiddag 18 augustus telden actieve leden van de Partij voor de Dieren werkgroepen Utrecht, U...

Lees verder

Provincie trekt geld uit voor opvang en vervoer in het wild levende dieren

De provincie Utrecht zorgt voor structurele financiering voor opvang en vervoer van zieke en gewonde in het wild levende dier...

Lees verder