Partij voor de Dieren tekent Regenboog Stem­bus­ak­koord


10 juli 2019

10 juli 2019 – Hiltje Keller, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Utrecht, heeft haar handtekening gezet onder het Regenboog Stembusakkoord van COC Midden-Nederland. Het Regenboogakkoord biedt maatregelen die de emancipatie van LHBTI’ers extra kracht bij zetten.

Utrecht is sinds juli 2018 met steun van de Partij voor de Dieren een Regenboogprovincie. Als Regenboogprovincie zet Utrecht zich in om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI’ ers te bevorderen. Ook gaat zij samen met het COC en Artikel 1 Midden-Nederland de aard & omvang van discriminatie richting LHBTI’ ers in de provincie Utrecht in kaart brengen. Het Regenboog Stembusakkoord sluit hier mooi bij aan.

Ook de Artikel 1 tekst die naar aanleiding van door de Partij voor de Dieren mede-ingediende motie als muurschildering in de ontvangsthal van het provinciehuis is aangebracht, benadrukt dat de provincie niet voorbij gaat aan verdeeldheid en discriminatie in de Utrechtse samenleving. Ondanks de Nederlandse cultuur van verdraagzaamheid is discriminatie voor veel minderheidsgroepen namelijk helaas nog aan de orde van de dag.

Hiltje Keller, fractievoorzitter Utrechtse Statenfractie Partij voor de Dieren: “Ik ben blij dat we samen met D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS en de SP het Regenboog Stembusakkoord akkoord hebben ondertekend. Als Partij voor de Dieren vinden we mededogen, respect en tolerantie maatstaven voor de samenleving. Waar sprake is van achterstelling of ongelijke benadering van bepaalde groepen, zien wij het als taak van de provincie zorg te dragen voor een volwaardige acceptatie.”

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Geen vuurwerk in broedseizoen

Een vuurwerkevenement in het broedseizoen op korte afstand van een paartje broedende steenuilen… De Statenfractie van de Part...

Lees verder

Partij voor de Dieren helpt effecten klimaatverandering in kaart brengen

Utrecht, 19 augustus 2019 - Zondagmiddag 18 augustus telden actieve leden van de Partij voor de Dieren werkgroepen Utrecht, U...

Lees verder