Partij voor de Dieren roept gemeenten op tot het weren van circus­dieren


30 maart 2009

Utrecht, 30 maart 2009

De Partij voor de Dieren roept de gemeenten in Utrecht op om circusdieren te weren. Gemeenten zouden, net als de gemeenten Alphen aan den Rijn, Veendam en Winschoten, moeten volharden in het weren van circussen met (wilde) dieren op gemeentelijk grondgebied. De Partij voor de Dieren roept de gemeenten verder op om bij de landelijke overheid aan te dringen op een landelijk verbod op het optreden van (wilde) dieren in een circus.

Aanleiding voor de oproep is een onderzoek, gehouden door de Partij voor de Dieren naar het beleid van de gemeenten in de Provincie Utrecht met betrekking tot (wilde) dieren in het circus. Alle 29 gemeenten zijn benaderd en gevraagd naar hun standpunt. Slechts van negen gemeenten is een reactie ontvangen. De meeste gemeenten hebben aangegeven te wachten op landelijke wet- en/of regelgeving.

De Partij voor de Dieren vindt dit onvoldoende. Het is uit oogpunt van dierenwelzijn onverantwoord om (wilde) dieren te gebruiken in circussen. Het is namelijk onmogelijk voor een circus om een goed welzijn van deze dieren te waarborgen. Huisvestingen zijn veel te klein en er is geen mogelijkheid voor de dieren om natuurlijk gedrag (zoals sociaal gedrag, vluchtgedrag en voedsel zoeken) te vertonen, terwijl gestoord gedrag veelvuldig voorkomt. Daarbij worden de dieren voortdurend over soms lange afstanden getransporteerd. De Partij voor de Dieren is van mening dat er geen (wilde) dieren in het circus thuishoren.

Van 3 tot en met 5 april treed in Wijk bij Duurstede het Staatscircus van Moskou op. Tijdens die shows worden onder andere olifanten en tijgers ingezet. De gemeente Wijk bij Duurstede is 1 van de 20 gemeenten die niet hebben gereageerd op de brief die de Partij voor de Dieren al in september 2008 naar alle gemeenten in Utrecht heeft gestuurd om af te zien van het verstrekken van vergunningen voor circussen met (wilde) dieren..

Gerelateerd nieuws

‘Waterfractie’ PvdD stelt vragen over Amerikaanse rivierkreeft

De ‘waterfractie’ van de Partij voor de Dieren bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft vragen gesteld ...

Lees verder

Actie voor diervriendelijke eieren

De Utrechtse werkgroep van de Partij voor de Dieren deelt zaterdag 11 april, net als het vorige jaar, paaseitjes uit aan wink...

Lees verder