Provincie Utrecht terug­houdend met verlenen ontheffing voor jacht met kunst­licht


17 juni 2011

Op 6 mei j.l. heeft de Statenfractie van de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld over de jacht op vossen met behulp van kunstlicht. Uit uitspraken van de rechtbanken in Flevoland en Friesland volgde dat kunstlicht niet gebruikt mag worden tijdens de jacht, omdat in de Beneluxbeschikking staat geschreven dat dit verboden is. De fractie van de Partij voor de Dieren heeft Gedeputeerde Staten gevraagd waarom zij een ontheffing heeft verleend, terwijl dit volgens de rechtbanken verboden is.

Uit antwoord op onze vragen bleek dat tegen de uitspraak van de Rechtbank Leeuwarden hoger beroep is ingesteld en Gedeputeerde Staten wil wachten op deze uitspraak. Wel liet zij weten terughoudend te zijn in het afgeven van nieuwe ontheffingen voor jacht, waarbij gebruik wordt gemaakt van kunstlicht, totdat de uitspraak van het hoger beroep bekend is. Als uit die uitspraak blijkt dat de verleende ontheffing voor de jacht op vossen inderdaad in strijd is met de Beneluxbeschikking dan zal Gedeputeerde Staten in het vervolg geen ontheffingen voor jacht met behulp van kunstlicht meer verlenen.

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren houdt een stevige vinger aan de pols.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren stelt wederom vragen over jacht op vos in Utrecht

Op 6 mei 2011 heeft de fractie van de Partij voor de Dieren wederom vragen gesteld over de, door de provincie Utrecht, verl...

Lees verder

Mogelijk antibioticaresistente bacteriën in Utrechts oppervlaktewater

Steeds vaker komen antibioticaresistente bacteriën bij dieren, mensen en in het milieu voor en dat levert een gevaar o...

Lees verder