Partij voor de Dieren Utrecht lanceert Meldpunt Jach­tin­ci­denten


15 december 2009

Utrecht, 15 december 2009 - De Partij voor de Dieren werkgroep Utrecht lanceert heden het ‘Meldpunt Jachtincidenten Utrecht’.
Aanleiding is dat landelijk gezien het aantal gemelde incidenten toeneemt. De werkgroepen van de Partij voor de Dieren in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Zeeland, Limburg en Noord-Brabant hebben reeds een meldpunt voor jachtincidenten. De Partij voor de Dieren heeft de indruk dat de gemelde incidenten niet op zich zelf staan, maar slechts het topje van de ijsberg vormen. Helaas bestaat er geen overzicht van mogelijk bij de politie binnenkomende meldingen. Wel ontvangt de Partij voor de Dieren signalen dat de politie niet altijd zou optreden bij misstanden. Reden voor de Partij voor de Dieren werkgroep Utrecht om met ingang van heden een ‘Meldpunt Jachtincidenten’ in het leven te roepen.

Vergeten dierenleed
Helaas worden er in Nederland nog jaarlijks 2 miljoen vogels en zoogdieren door 30.000 actieve, zichzelf natuurbeschermer noemende, plezierjagers ‘naar de eeuwige jachtvelden’ geschoten – terwijl uit onderzoek is gebleken dat maar liefst 97% van de bevolking in Nederland tegen de plezierjacht is. 450.000 houtduiven, 130.000 fazanten, 300.000 eenden, 220.000 hazen, 15.000 vossen en nog vele andere wildsoorten worden onder de noemer van ‘beheer’ weggerukt uit het kleine beetje natuur dat wij mensen voor hen overlieten. Deze dieren hebben geen schijn van kans. Bij plezierjacht zijn dieren vaak niet direct dood, en lijden dus nodeloos veel pijn. Het is maar de vraag of al deze jagers wel altijd in overeenstemming met de wet handelen en of zij in het bezit zijn van de juiste papieren.

Wat vindt de Partij voor de Dieren van de jacht?
In de afgelopen eeuw zijn er al vele diersoorten uitgestorven. Wetenschappelijke prognoses geven aan dat dit uitstervingsproces in de komende decennia in een stroomversnelling zal raken. De Partij voor de Dieren is derhalve van mening dat in het wild levende dieren zo veel mogelijk met rust gelaten moeten worden, zodat zij hun eigen leven kunnen leven. Ook moeten we rekening houden met de belangen van dieren die nog niet met uitsterven bedreigd zijn. Een zekere mate van overlast van in het wild levende dieren moeten we accepteren. Helaas wordt in veel gevallen op basis van gebrekkige kennis van de natuurlijke processen op in het wild levende dieren gejaagd. Of erger nog: om het plezier. De Partij voor de Dieren kan er niet omheen dat er in Nederland gejaagd mag worden. Wel moet er op toegezien worden dat jagers zich aan de regels houden. Daarvoor is meer transparantie noodzakelijk.

Wat kunt u melden?
Mogelijke misstanden rondom de jacht kunt u melden bij het nieuwe Meldpunt Jachtincidenten. Voorbeelden zijn:
- jagen buiten het jachtseizoen (jachtseizoen: van 15 oktober 2009 tot 31 januari 2010 - met uitzondering van de jacht op hazen en fazanten: die is toegestaan tot 31 december 2009)
- jagen op andere dan de afgesproken dieren (haas, fazant, houtduif, wilde eend, konijn en vos)
- Ook huiskatten worden bejaagd
- verder heeft een jager bijvoorbeeld geen bevoegdheid om mensen aan te spreken op loslopende honden. Een ontmoeting met een jager tijdens een recreatieve boswandeling boezemt vele wandelaars toch angst in. Dit omdat de meeste mensen niet weten wat precies de regels zijn. Wat is toegestaan en wat niet? Mag die jager daar eigenlijk wel lopen; heeft de man wel een jachtakte; en kan hij die laten zien?

Hoe kan ik melden?
De Partij voor de Dieren roept iedereen op jachtmisstanden te melden, en zonodig ook aangifte te doen bij de politie. Goede, herleidbare informatie over het incident is bij een melding belangrijk: locatie, tijd, eventuele kentekens en/of digitale foto’s. Melding van jachtmisstanden is mogelijk via website van de werkgroep Utrecht (http://utrecht.partijvoordedieren.nl/) en de e-mail van de werkgroep Partij voor de Dieren: utrecht@partijvoordedieren.nl Met de gegevens die op deze wijze verzameld worden, kan de Partij voor de Dieren inventariseren hoe de situatie in Utrecht ervoor staat, en zonodig gefundeerd aandringen op maatregelen bij gemeenten, provincie of landelijke politiek.

Gerelateerd nieuws

Risicolocaties Q-koorts worden bekend gemaakt

Utrecht, 14 december 2009 – De Partij voor de Dieren heeft tijdens de Provinciale Statenvergadering verschillende motie...

Lees verder

Diner en Meat the Truth

Op zondag 24 januari 2010 organiseren de Partij voor de Dieren werkgroep Utrecht en Restaurant De Eetstee in Amersfoort de...

Lees verder