Risi­co­lo­caties Q-koorts worden bekend gemaakt


14 december 2009

Utrecht, 14 december 2009 – De Partij voor de Dieren heeft tijdens de Provinciale Statenvergadering verschillende moties en vragen ingediend naar aanleiding van de Q-koorts epidemie die zich vanuit besmette geitenhouderijen als een olievlek over de provincie verspreidt. Zij riep de provincie op om voorlichting te geven over de locaties van de besmettingshaarden, en om een stop te zetten op uitbreiding en nieuwvestiging van intensieve geitenhouderijen. Daarnaast pleitte de PvdD voor het individueel testen van drachtige geiten, nu ook de gezonde dieren massaal geruimd dreigen te worden. De provincie heeft toegezegd de locaties kenbaar te maken op de website, en LNV te wijzen op alternatieven voor het massaal ruimen van de dieren.


De Q-koorts bacterie komt met name vrij tijdens vroeggeboorten en abortussen van geiten. De bacterie kan zeer lang buiten de gastheer in leven blijven en wordt via de lucht verplaatst. Eén bacterie is al voldoende om besmet te raken. Oorzaken van de grootschalige epidemie zijn volgens het RIVM te vinden in de manier waarop de geiten gehouden worden: Te veel dieren bij elkaar, slechte leefomstandigheden en een hoog antibioticagebruik. Dit veroorzaakt een lage weerstand en een hoog besmettingsrisico. Dat de intensieve geitenhouderij in de provincie vanaf 2000 heeft uitgebreid met zo’n 12.000 dieren heeft eveneens niet bijgedragen aan het beperken van de uitbraakrisico’s.
Maatregelen die de Q-koorts epidemie hadden kunnen voorkomen zijn reeds jaren bekend. De overheid én de provincie hebben deze echter op de plank laten liggen. “Het is opmerkelijk dat de overheid en de provincie deze dreiging niet serieus hebben genomen, terwijl er genoeg reden voor was. Met het verzuimen van maatregelen in het verleden is een kuil gegraven. Nu deze kuil zo diep is dat het een bedreiging vormt voor de volksgezondheid, wil men de boel dichtstorten en afdekken. Er wordt voorbijgegaan aan het feit dat er wéér een massagraf gecreëerd wordt waarin duizenden dieren, hun einde vinden. Er moeten adequate maatregelen genomen worden die oog hebben voor volksgezondheid én dierenwelzijn,” aldus Wanda Bodewitz, fractievoorzitter van de PvdD Utrecht.
De motie die de Partij voor de Dieren indiende voor het bekend maken van de locaties van de besmettingshaarden is overgenomen. De motie voor het individueel laten testen van de dieren kreeg veel steun van de oppositiepartijen, maar kreeg samen met de motie voor een stop op uitbreiding en nieuwvestiging van intensieve geitenhouderijen geen meerderheid.

Klik hier voor de motie bescherming volksgezondheid i.v.m. q-koorts epidemie.

Klik hier voor de motie Q-koorts individuele testen.

Klik hier voor de motie stop op uitbreiding geitenhouderijen.

Gerelateerd nieuws

PvdD zet GS mes op de keel

Utrecht, 13 december 2009. De Partij voor de Dieren Utrecht zal tijdens de vergadering van Provinciale Staten van maandag 14 ...

Lees verder

Partij voor de Dieren Utrecht lanceert Meldpunt Jachtincidenten

Utrecht, 15 december 2009 - De Partij voor de Dieren werkgroep Utrecht lanceert heden het ‘Meldpunt Jachtincidenten U...

Lees verder