Partij voor de Dieren vraagt ophel­dering over Utrechtse mest


17 mei 2019

Deze week bericht het NRC dat mest- en covergisters de spil zijn in de stelselmatige fraude met mest, afval en subsidies. De Partij voor de Dieren wil weten hoe het zit met mestfabrieken in Utrecht en vraagt het college van Gedeputeerde Staten om opheldering.

In een onderzoek naar zware milieucriminaliteit in 2003 constateerde het Korps Landelijke Politiediensten al dat “ernstige overtredingen” aan de orde van de dag zijn in de vee- en veevoerindustrie. Onderzoek van het NRC toonde in 2017 aan dat de vee-industrie systematisch op grote schaal fraudeert met mest. Nu toont de schokkende analyse van NRC dat via mestfabrieken stelselmatig op criminele wijze een overschot aan mest en illegaal afval wordt weggewerkt.

Hiltje Keller, fractievoorzitter Partij voor de Dieren in de provincie Utrecht: "Dit kan ernstige milieuvervuiling tot gevolg hebben, daarom willen we van het college weten of dit ook in Utrecht gebeurt en hoe het zit met handhaving hierop. Liever nog zien we een aanpak bij de bron: minder mest." De partij heeft schriftelijke vragen ingediend.

Het enorme mestoverschot in Nederland zorgt onder andere voor een onbeheersbare uitstoot van ammoniak en broeikasgassen en voor grote schade aan natuur en milieu. Zo is het een van de oorzaken voor de enorme achteruitgang van de insectenstand, naast het gebruik van landbouwgif. Onlangs stelde het Openbaar Ministerie nog dat minder vee, en dus minder mest de enige oplossing is om de mestfraude aan te pakken.